Weet de politiek wel wat er speelt in de winkelstraat?

15 januari 2024 Paco van Leeuwen Photography
De politiek weet onvoldoende waar ondernemers tegenaan lopen. Dat is de conclusie van de rondetafelgesprekken met politici die de NBOV organiseerde en waaraan ook andere branches meededen. 

Te veel regels, hoge kosten, personeelsgebrek – ondernemers kunnen dit rijtje met ‘uitdagingen’ gemakkelijk aanvullen. De politiek onderschat wat dit betekent voor ondernemers.

Safari

In de aanloop naar de verkiezingen organiseerde de NBOV op 8 november rondetafelsessies met politici om in gesprek te gaan over ondernemen en de overheid. Voorafgaand gingen leden van de NBOV op politieke safari door Den Haag om zelf te zien waar de beslissingen worden genomen. 

Niet alleen bakkers waren bij het politieke debat aanwezig, maar ook kappers, slagers en andere versspecialisten. De politici werden kritisch ondervraagd en de ondernemers hadden de gelegenheid om hun zorgen en suggesties te delen.

Een belangrijk signaal uit alle branches is dat de politiek te weinig stilstaat bij het belang van ondernemers in de winkelstraat en hun bijdrage aan de economie en aan leefbare dorpen en stadswijken. Alle extra regels en kosten moet de kleine mkb’er zelf opvangen: grondstofkosten, huurverhogingen, energiekosten, de stijging van het minimumloon. Als alles bij elkaar komt, is dat simpelweg te veel voor ondernemers om te blijven behappen. 

Hetzelfde belang

Jeroen Hilvers van Bakkerij Hilvers in Arnhem vatte dit treffend samen: “Soms voelt het alsof politiek Den Haag het idee heeft tegen ondernemers te moeten strijden, maar we hebben allemaal hetzelfde belang: mkb-ondernemers zijn bij uitstek betrokken bij het centrum waar ze gevestigd zijn en de mensen die bij hen werken. Daar moeten ze wel de ruimte voor krijgen. Dus minder complexe regels en de financiële middelen die nodig zijn om te kunnen blijven ondernemen. In de coronaperiode hebben we allemaal kunnen ervaren hoe het is als winkels dicht zijn. Het lijkt me niet dat we naar dat verlaten straatbeeld terug willen. Ondernemers en brancheorganisaties denken heel graag mee over beleidsthema’s als duurzaamheid en werkgelegenheid; dat is in ieders belang.”

Het is nu aan de politiek om dit mee te nemen en ervoor te zorgen dat het tot resultaten leidt in het mkb. Ondertussen blijft de NBOV hierop aandringen.

Altijd op de hoogte blijven?