Positief blijven

6 mei 2024 Daniëlle Uljee, voorzitter NBOV NBOV

BLOG | Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar af en toe vind ik het heel moeilijk om positief te blijven. Er komt als mkb-ondernemer zo veel op je af en we leven in een land dat, naar mijn mening, momenteel stuurloos is. Toch worden er nog wel besluiten genomen. Zo is de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 toch weer een feit en lijkt de regeldruk niet af te nemen. Tot zover mijn emotie.

Als voorzitter van de NBOV mag ik één keer per maand naar MKB-Nederland. Daar zitten we met alle branches samen en delen we ervaringen. Met deze uitkomsten proberen we druk uit te oefenen in Den Haag en in Brussel. In de eerste vergadering van dit jaar was de boodschap van Jacco Vonhof om er een positief jaar van te maken. Wij als ondernemers zijn zo creatief dat we voor elk probleem wel een nieuwe oplossing bedenken. 

Hierover moest ik even nadenken. Ik denk dat hij hier een punt heeft! Ondernemer word je namelijk niet, dat ben je. En als ondernemer zijn we bovenal mensen en alles wat ons bedrijf raakt, raakt ons ook persoonlijk en direct.

99% van de bedrijven met personeel hoort tot het mkb. 97 procent van die bedrijven heeft minder dan vijftig medewerkers en 83 procent zelfs minder dan tien. En dan gaat het dus ook grotendeels over het ambacht.

Wij mkb-ondernemers zijn degenen die ervoor zorgen dat 80 procent van Nederland werk heeft. Daarnaast zijn wij ook degenen die nog steeds een belangrijke lokale rol spelen. Wij houden de winkelstraten gezellig, zorgen voor de kerstversieringen, onze winkels zorgen voor de sociale contacten en wij sponsoren de lokale sportverenigingen. Bovendien leveren wij een belangrijke bijdrage aan het opleiden van nieuwe medewerkers en talentontwikkeling. Daar mogen we best wel eens bij stilstaan en trots op zijn, zeker als je ziet welke prachtige resultaten onze jonge talenten maken die meedoen aan wedstrijden en talentprijzen.

Binnen onze ambachtelijke bedrijven heerst vaak een familiare sfeer. We kennen onze mensen bij naam en zij zijn stuk voor stuk van grote waarde voor onze bedrijven. Wanneer er morgen iets gebeurt, kunnen zij er vandaag nog op inspelen. 

Wanneer ik door ons bedrijf loop, ben ik trots! Trots op wat er gemaakt wordt en hoe er samengewerkt wordt. Dat wij elke dag weer van niets iets maken blijft toch iets waar je telkens weer energie van krijgt!

Altijd op de hoogte blijven?