Steunmaatregelen gelden nu ook voor bakkerijen

bakkerij_Brood bakken_pixabay

Foto: Pixabay

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid verschillende steunmaatregelen voor bedrijven in het leven geroepen. Bakkerswinkels konden hier al gebruik van maken, maar bakkerijen nog niet. Dankzij een lobby van NBOV komt deze laatste groep nu ook in aanmerking voor de steunmaatregelen. "Wij zijn blij dat het nu alsnog geregeld is", meld NBOV op de website. "Onze achterban kenmerkt zich immers doordat men zelf brood en banket vervaardigt én verkoopt."

Er zijn twee SBI-codes voor de bakkersbranche, voor het vervaardigen van brood en banket (10.71) en voor winkels in brood en banket (47.24.1). De winkels kwamen al in aanmerking voor overheidssteun, maar de bakkerijen niet. NBOV: "Dat hangt samen met het feit dat de 1000 codes worden toegerekend aan industrie. Dat daaronder ook ambachtelijke bakkerijen vallen is een vreemde eend in de bijt.

Het CBS stelt de SBI-codes op en de Kamer van Koophandel kent deze toe. NBOV: "Je kunt opgeven dat je brood en banket vervaardigt of verkoopt. Ook komt vaak voor dat er twee codes gelden, zowel verkopen als vervaardigen. Normaal gesproken merkt een ondernemer niet veel van de indeling in codes. De wijziging van het codestelstel in 2008 is dan ook niet bij iedereen reden geweest om aan de bel te trekken. Die code is echter wel van belang bij aanvragen die te maken hebben met bijvoorbeeld ruimtelijke ordening (bouwplannen) en blijkt nu ook essentieel te zijn voor het al dan niet in aanmerking komen voor steunmaatregelen."

Lobby NBOV

Vanaf het begin heeft NBOV zich ingezet, zodat ook de bakkerijen gebruik konden maken van de steunmaatregelen. Doordat de Kamer van Koophandel zich de afgelopen weken flexibel opstelde, werden nevencodes makkelijker toegevoegd. Verschillende bakkerijen konden daardoor toch gebruik maken van de steunmaatregelen, maar dat gold niet voor alle bakkerijen.

Daarom bleef dat de NBOV lobbyen en is de organisatie blij dat dit nu verholpen is. NBOV-voorzitter Jos den Otter: ”Wij hebben wekenlang gelobbyd in Den Haag, en gelukkig uiteindelijk met succes. Men wist dat wij over warme bakkers spraken, maar die twee codes en de onduidelijkheid daarover werkten ons tegen. We zijn blij met het bericht dat wij vandaag van het ministerie van EZK kregen”.

Bron: NBOV

Dossiers
Lees ook
Andere eigenaar voor Bakkerij Bienefelt

Andere eigenaar voor Bakkerij Bienefelt

Na bijna 125 jaar stopt Bakkerij Bienefelt in Middelharnis. Op Facebook maken John en Anita Bienefelt bekend dat zij de bakkerij en lunchroom overdragen aan Bakker de Visser.

Ontslag wegens schending hygiëneregels niet geldig

Ontslag wegens schending hygiëneregels niet geldig

Een werknemer van een Indonesisch restaurant is op staande voet ontslagen omdat hij door de werkgever verantwoordelijk wordt gehouden voor door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (‘NVWA’) geconstateerde overtredingen op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid. De rechter is het daar niet mee eens.

De menselijke maat terug!

De menselijke maat terug!

In ons dagelijks werk zien we ondernemers in de ambachtelijke bakkerijsector op vele fronten worstelen met regeldruk. Regelmatig wordt onze hulp ingeroepen om mee te kijken, te denken of te zoeken naar een oplossing.