Loonsverhoging voor werknemers bakkerijbranche

1 mei 2017

De cao onderhandelingen in het Bakkersbedrijf verlopen stroef. Feitelijk zijn partijen met elkaar uitgesproken. De vakbonden FNV en CNV Vakmensen zijn tijdens een laatste poging van werkgevers om tot een akkoord te komen niet komen opdagen. Omdat de werkgeversorganisaties NVB en NBOV de medewerkers niet de dupe willen laten worden van de door de vakbonden veroorzaakte impasse komen zij nu rechtstreeks met een loonsverhoging.

Afwezigheid vakbonden

Voor de werkgeverspartijen NBOV en NVB was de afwezigheid van de vakbonden tijdens het formele overleg op 11 april een zeer teleurstellende ontwikkeling. Daardoor is een nieuwe cao op korte termijn niet realiseerbaar. NVB en NBOV vinden dit een zeer ongewenste situatie. De werknemers mogen niet de dupe worden van de houding van de vakorganisaties.

Voorstel tot loonsverhoging

Op 25 april hebben zowel de NBOV als de NVB overleg gevoerd met hun achterban en beide organisaties komen nu rechtstreeks met een voorstel tot loonsverhoging voor alle loonschalen, zonder verder overleg met FNV en CNV Vakmensen. Voor de rest verandert er niets in de arbeidsvoorwaarden en wordt de laatste CAO (die inmiddels is verlopen) toegepast. De beide werkgeversorganisaties doen een dringend beroep op hun ondernemers om dit voorstel tot loonsverhoging over te nemen. De aangesloten ondernemers zijn inmiddels via hun werkgeversorganisaties geïnformeerd.

CAO Bakkersbedrijf

Werkgevers beraden zich de komende maanden op nieuwe (loon)afspraken in de vorm van een cao voor het bakkersbedrijf.

Altijd op de hoogte blijven?