fnv

Lees ook

Overeenstemming over nieuwe CAO Bakkersbedrijf

GOUDA - De bakkerijbranche heeft een nieuwe cao. Partijen betrokken bij de CAO Bakkersbedrijf hebben hierover overeenstemming bereikt. Bakkers gaan er in de cao qua loon per 1 november 2015 met 1 procent op vooruit. In april 2016 volgt nog eens een loonsverhoging: van 0,5 procent. De nieuwe cao geldt anderhalf jaar: van 1 april 2015 tot 1 oktober 2016. Uitzendkrachten De cao-tekst over uitzendkrachten wordt op basis van de gemaakte afspraken in overeenstemming gebracht met het uitgangspunt ‘gelijk loon bij gelijk werk’. Het uurloon behorende bij salarisschaal 1, 22 jaar en 0 functiejaren (Hoofdstuk...

Bakkers dreigen met neerleggen werk

Als werkgevers niet met meer loon en betere arbeidsvoorwaarden over de brug te komen, dreigen Nederlandse bakkers het werk neer te leggen. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Volgens vakbond FNV was het eindbod van de werkgevers niet echt de moeite waard. Loonsverhoging De bakkers eisen onder meer een loonsverhoging van 2,25 procent, terwijl volgens FNV de werkgevers niet verder willen gaan dan een loonstijging van 1 procent. Verder willen de bakkers reparatie van het derde jaar WW en afschaffing van wachtdagen bij ziekte. Cao Bakkersbedrijf Bij de cao Bakkersbedrijf zijn...

Werkgevers nodigen FNV-achterban uit voor cao-overleg

Werkgevers nodigen FNV-achterban uit voor cao-overleg

Naar aanleiding van de recent gehouden FNV-actie op 28 maart tijdens de algemene ledenvergadering van de NBOV heeft NBOV-voorzitter Jos den Otter mede namens de NVB een tiental FNV-leden uitgenodigd voor overleg. Werknemerseisen Tijdens de protestactie bood vakbondsbestuurder Leo van Beekum namens het FNV een petitie en handtekeningen aan om de werknemerseisen...

Werkgevers zwaar teleurgesteld over houding FNV in cao-overleg

Werkgevers zwaar teleurgesteld over houding FNV in cao-overleg

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Bakkersbedrijf zijn eind januari vastgelopen. De FNV en CNV Vakmensen hebben toen het eindbod van werkgevers voor een goede cao mét loonsverhoging afgewezen. Formeel overleg In een ultieme poging om de impasse te doorbreken, zijn partijen uitgenodigd voor een formeel overleg op 11 april. Werkgevers waren van plan...

Loonsverhoging voor werknemers bakkerijbranche

Loonsverhoging voor werknemers bakkerijbranche

De cao onderhandelingen in het Bakkersbedrijf verlopen stroef. Feitelijk zijn partijen met elkaar uitgesproken. De vakbonden FNV en CNV Vakmensen zijn tijdens een laatste poging van werkgevers om tot een akkoord te komen niet komen opdagen. Omdat de werkgeversorganisaties NVB en NBOV de medewerkers niet de dupe willen laten worden van de door de vakbonden...

CAO-onderhandelingen zijn hervat

De werkgeversorganisaties NVB en NBOV en de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen hebben op 4 september 2017 de onderhandelingen over een nieuwe cao hervat. Na een lange onderhandeling hebben de werkgeversorganisaties een laatste voorstel aan de werknemersorganisaties gegeven. Dit voorstel wordt nu aan de achterbannen voorgelegd. Op maandag 9 oktober 2017 moet het duidelijk zijn of dit voorstel wordt omgezet in een definitieve CAO Bakkersbedrijf. De laatste CAO Bakkersbedrijf verstreek 30 september 2016. Sindsdien onderhandelde de partijen meerdere keren met elkaar. Dit onderhandelingsproces...

Nieuwe cao voor het bakkersbedrijf

Nieuwe cao voor het bakkersbedrijf

CNV vakmensen, NBOV en NVB bereikten op 23 oktober 2017 overeenstemming over een nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf. De achterban van het FNV wees het eindresultaat af. NBOV, NVB en CNV Vakmensen betreuren dat zij niet tot overeenstemming hebben kunnen komen met de vier partijen. Loonsverbetering Deze nieuwe cao heeft een looptijd tot en met 31 maart...

NVB en NBOV betreuren acties FNV

NVB en NBOV betreuren acties FNV

CNV Vakmensen, NBOV en NVB bereikten op 23 oktober overeenstemming over een nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf. FNV besloot de onderhandelingen te verlaten en niet aan de cao deel te nemen. Op 8 december stelde FNV een ultimatum. De vakbond eiste een beter loonbod, toeslagen en meer zeggenschap over de eigen werktijd. De werkgeversorganisaties wezen...

Bakkerijen bakken brood vooruit om staking te ontwijken

Bakkerijen bakken brood vooruit om staking te ontwijken

FNV Voedingsindustrie signaleert dat brood vooruit wordt gebakken om de aangekondigde staking van  22 december te ontwijken. Volgens de vakbond gaan de medewerkers staken van in ieder geval de bakkerijen van Bakkersland Ridderkerk, Rotterdam, Emmeloord en Kerkrade, Vomar Alkmaar en Jaffa Bakery in Amsterdam. De bakkers strijden voor een beter loonbod...

Reactie NBOV en NBV op stakingen

Reactie NBOV en NBV op stakingen

De werkgeversorganisaties in het bakkersbedrijf zien geen reden tot verdere onderhandelingen met FNV. DIt laten NBOV en NBV weten in een reactie op de stakingsacties die zijn gestart op 21 december om 23.00. De organisaties zijn teleurgesteld over deze acties. Tevens zijn NVB en NBOV van mening dat de communicatie van het FNV in dit traject onvolledig...