Branche RI&E gaat tijd en geld schelen

7 november 2023 NBOV
We staan op het punt om een belangrijke stap te zetten naar nog veiliger werken in de branche. De NBOV legt, samen met haar partners op dit gebied, de laatste hand aan het opstellen van een branche RI&E.

Aan de hand van de branche RI&E wordt het een stuk gemakkelijker voor de ambachtelijke bakker om zijn of haar RI&E te updaten en vervolgens up-to-date te houden. Ook krijgen bedrijven met minder dan 26 werknemers vrijstelling van de zogenoemde RI&E-toetsing. Dit scheelt tijd en geld!

Belang

RI&E is niet zomaar een administratieve taak; de RI&E beschrijft de risico’s in het bedrijf op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. Elk bedrijf met personeel is verplicht om in kaart te brengen of het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor de medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd in een RI&E en Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak beschrijft welke maatregelen een organisatie gaat nemen om de werkplek veiliger en gezonder te maken.

Werken in de bakkerij is niet zonder gevaren: hete ovens kunnen tot brandwonden leiden, scherpe gereedschappen tot snijwonden en rondvliegend meelstof kan op den duur leiden tot een meelstofallergie. De RI&E stelt ons in staat deze risico’s in kaart te brengen en doelgerichte maatregelen te nemen om ze te verminderen. Hierdoor creëren we een zo veilig en gezond mogelijke werkomgeving. 

Vervolg

Zodra de branche RI&E is afgerond, komt er een tool waarmee jij gemakkelijk online je RI&E en Plan van Aanpak kan maken. Binnenkort deelt de NBOV gedetailleerde informatie over hoe jij als ondernemer je RI&E in orde maakt. 

Wat doet de NBOV voor u?

De NBOV zet zich volledig in voor de belangen van de ambachtelijke bakkerij en helpt u om als een goed werkgever met uw medewerkers om te gaan. Daarnaast adviseert de NBOV u over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Altijd op de hoogte blijven?