Grote schoenen te vullen

22 maart 2024 Daniëlle Uljee, voorzitter NBOV NBOV

De kracht van het ambacht. Dat gaat over het vakmanschap in de bedrijven en over de families achter de bedrijven. Hiermee bedoel ik niet alleen letterlijk familie, maar zeker ook de mensen met wie je elke dag samenwerkt, die vaak al lang bij je bedrijf werken en daarom voelen als familie.

De NBOV vertegenwoordigt ambachtelijke ondernemers en staat daarmee voor ambachtelijk vakmanschap. De markt en ook de sector verandert momenteel snel en producten, productiemethoden en bedrijven zijn in ontwikkeling. Dat vraagt om een andere benadering. We zien dat niet alleen bij de benadering vanuit de overheid. Ook in de branche zie je dat terug, en het meest duidelijk in de cao-onderhandelingen waarbij het juist gaat om de productie en inzet van medewerkers. Als bedrijven in de sector uiteenlopen, vraagt dat om een andere aanpak en andere arbeidsvoorwaarden. In een fabriek zijn niet alleen de functies en werkzaamheden, maar ook de ondernemers anders dan in een ambachtelijk bedrijf. 

Die verschillen kwamen de laatste jaren steeds sterker naar voren, vooral aan de cao-tafel. Dat is de reden waarom de splitsing van de cao en het sociaal fonds nodig is. Ambachtelijke ondernemers moeten er – ook in de toekomst – op kunnen vertrouwen dat de NBOV hun specifieke belangen goed behartigt.

Het was dus hoog tijd dat de NBOV zichzelf opnieuw op de kaart zette. Als bestuur zijn we hier twee jaar geleden mee begonnen, met Marie-Hélène als directeur en Arend als enthousiaste voorzitter. Het voelt als een gebaand pad, maar het is nog even wennen om de stappen op het uitgezette pad te zetten nu Arend het politieke pad is ingeslagen en ik de rol van voorzitter overneem. Het voelt als het opvullen van grote schoenen.

Als branchevereniging staan we voor uitdagingen, wat vraagt om een sterke feedback vanuit onze achterban. We hebben inmiddels een ledenraad die onze volledige achterban vertegenwoordigt: grote en kleine bedrijven, jong en oud, man en vrouw. Dit geldt trouwens ook voor het bestuur. De ledenraad zet de koers uit en het bestuur bestuurt. En als dat nodig is – zoals bij het afsluiten van een cao – worden speciale ledencommissies gevraagd om het bestuur te adviseren over het mandaat aan de cao-tafel, waar ook ondernemers aansluiten. Op deze manier is de betrokkenheid groot en wordt de vereniging steeds professioneler. 
Uiteraard streven we als vereniging altijd naar samenwerking, op welke manier dan ook. Die samenwerking moet wel altijd in het belang van de achterban zijn. Hier zet ik me zeker voor in. 

Altijd op de hoogte blijven?