Wijziging loondoorbetaling bij ziekte werknemers

21 juni 2023 NBOV Rex Pickar via Unsplash

U hoopt natuurlijk niet dat het gebeurt, maar helaas kan het voorkomen dat een medewerker langdurig uitvalt wegens ziekte. Ook voor een zieke AOW'er geldt een loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. 

De periode dat u tijdens ziekte loon hoeft door te betalen verandert voor een medewerker die de AOW-leeftijd heeft bereikt per 1 juli 2023 van dertien naar zes weken. 

Tijdelijk

Het was eigenlijk al de bedoeling dat deze loondoorbetalingsperiode zes weken zou zijn. Omdat de overgang naar zes weken groot zou zijn en omdat er angst was voor negatieve effecten voor medewerkers die de AOW-leeftijd nog niet hadden bereikt, is er een aparte tijdelijke regeling voor een medewerker die de AOW-leeftijd heeft bereikt en vanwege ziekte uitvalt op het werk. Aan deze tijdelijke regeling komt per 1 juli 2023 een einde. 
Vanaf 1 juli 2023 geldt daarom voor een zieke AOW'er die op of na die datum ziek is geworden een loondoorbetalingsplicht van zes weken. Voor medewerkers die vóór 1 juli 2023 al door ziekte zijn uitgevallen geldt dat zij nog steeds recht hebben op loondoorbetaling voor een periode van dertien weken. Na het einde van de loondoorbetalingsverplichting mag u de medewerker ontslaan. Het is niet verplicht om de medewerker te ontslaan. Dus u mag de medewerker ook in dienst houden. 

Uitzondering

Een extra uitzondering geldt voor de situatie dat de medewerker is hersteld, maar binnen vier weken weer uitvalt wegens ziekte. In dat geval spreken we van een doorlopende ziekteperiode. 
Was de eerste ziekmelding en betermelding vóór 1 juli 2023, maar de tweede ziekmelding op of na 1 juli 2023, dan geldt voor deze medewerker nog steeds een loondoorbetalingsplicht van dertien weken in plaats van zes weken.

Informatie

De bedrijfsadviseurs van de NBOV kunnen u meer vertellen over de (re-integratie) verplichtingen voor een zieke AOW'er en de afwikkeling van het dienstverband. Daarnaast zijn er voor medewerkers die de AOW-leeftijd hebben bereikt nog een aantal andere afwijkende regels. Bijvoorbeeld over het maximum aantal tijdelijke contracten en over de transitievergoeding. 
De NBOV geeft u een compleet beeld van de regels waarmee u rekening moet houden. 

Altijd op de hoogte blijven?