Wees voorbereid op een inspectie van uw bedrijf

15 december 2022 NBOV Oscar van der Wijk

Foto door Oscar van der Wijk

Vrijdagochtend, de winkelbel rinkelt regelmatig en de bakkerij draait volop productie. Sinterklaas is net geweest,  nu kerst. En dan meldt zich onverwacht een inspecteur van de NVWA voor een inspectie van uw bedrijf.

Ondernemers hebben te maken met verschillende inspectiediensten. De NBOV merkt dat ondernemers daardoor soms niet precies weten wie waarop toeziet. De NVWA is wellicht de bekendste inspectiedienst, maar ook minder bekende diensten kunnen u bezoeken.
De inspectiediensten hebben uiteenlopende taken en daar komen telkens nieuwe werkzaamheden bij. De brandweer controleert of u de brandveiligheid in uw bedrijf goed heeft geregeld. De omgevingsdienst voert regionaal milieucontroles uit op bijvoorbeeld afvalwater en de vetafscheider, maar vaak controleert deze ook de brandblusinstallaties. De NVWA controleert op de naleving van de Warenwet. Sinds 1 juli 2022 voert de NVWA ook controles uit op het Warenwetbesluit Meel en Brood van juli 2020. Hierin zijn onder andere nieuwe wettelijke definities vastgesteld voor de aanduidingen voor verschillende soorten brood.

Een andere inspectiedienst is de Nederlandse Arbeidsinspectie, die toeziet op de arbeidsomstandigheden en de juiste uitvoering van arborichtlijnen. Deze inspectie kijkt intensiever naar de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De inspectie vraagt vooral schriftelijk gegevens op, waarbij ze niet alleen naar de aanwezigheid van de RI&E en een plan van aanpak kijkt, maar ook naar bhv en of u een contract met een arbodienst heeft. Als zij de gevraagde gegevens niet ontvangt, volgt een inspectie en in het uiterste geval een boete.
Tot slot kunnen ook het Agentschap Telecom en de ILT bij u aanbellen voor een inspectie. De ILT controleert niet alleen of u geen gratis plastic tassen verstrekt, maar let ook op plaagdierpreventie buiten uw gebouw.

Meer weten?
NBOV-leden kunnen op de NBOV-website in het artikel ‘Inspectie? Zo bent u voorbereid!’ handige checklists raad­plegen met aandachtspunten voor inspecties.

Actiefoto
De NBOV benadrukt dat al deze inspectiediensten aangekondigd én onaangekondigd mogen inspecteren. Ook tijdens de feestdagen of vlak daarna kunnen ze onaangekondigd op de stoep staan. Een onaangekondigde inspectie is een ‘actiefoto’ van uw bedrijf op dat specifieke moment. Het is daarom belangrijk dat uw bakkerij altijd netjes, opgeruimd en schoon is, en dat u relevante documenten, zoals certificaten of controlelijsten, snel kunt vinden en aan de inspecteur kunt overhandigen. Bij een aangekondigde inspectie hoort u van tevoren wie komt inspecteren en wat het doel van de inspectie is.

 

Altijd op de hoogte blijven?