Branche helpt met opvolging

16 juni 2021 Manon Kleijn, NBOV
Foto: NBOV

Door de vergrijzing krijgt de ambachtelijke bakkerijbranche in toenemende mate te maken met opvolgingsproblemen. Steeds vaker vinden bedrijven die te koop staan geen geschikte opvolger, en dat is zorgelijk, zegt Martijn Verkerk, projectcoördinator van Bedrijfsopvolging Bakkerij. “Het is belangrijk dat er meer geïnteresseerden instromen die op korte of lange termijn een onderneming kunnen overnemen.”

De Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij is in december 2018 opgericht op initiatief van twaalf partijen in de bakkerijbranche. Belangrijkste doel is het stimuleren van bedrijfsopvolging en behoud van ambachtelijke bakkersbedrijven door meer bedrijfsoverdrachten te realiseren. De NBOV voert het project sinds 2021 uit. “Bedrijfsopvolging is onlosmakelijk verbonden met ondernemerschap”, aldus NBOV-­directeur Marie-Hélène Zengerink. “Het is de taak van de NBOV om een faciliterende rol te spelen voor alle betrokken partijen die dit doel willen bereiken.”

Interessetest als basis

De onlangs vernieuwde interes­setest op ikwileenbakkerij.nl is het belangrijkste middel om geïnteresseerden in beeld te krijgen. Uit de antwoorden op acht vragen over passies en drijfveren blijkt of er een toekomstig ondernemer in iemand schuilt die op termijn een ambachtelijke bakkerij kan overnemen. Invullers worden gedurende een langere periode geïnformeerd over bedrijfsopvolging in de bakkerijbranche. “Afhankelijk van de uitslag krijgen ze informatie toegezonden die voor hen interessant is. Zo houden we ze op de hoogte, bouwen we een database op en zien we waar de (poten­tiële) ondernemers zitten. We nemen ook met iedereen contact op om de behoeften te inventariseren”, legt Verkerk uit. “Niet iedere invuller zal direct een bedrijf willen of kunnen overnemen. Bij kandidaten voor wie dit wel mogelijk is, kijken we of er een match te vinden is met een bedrijf dat te koop staat. Dit doen we uiteraard met alle betrokken partners”, vult stichtingsvoorzitter Geert Caniels aan.

Online campagne

De interessetest wordt wekelijks online gepromoot via de socialemediakanalen Facebook, Instagram en LinkedIn, om een maximaal bereik te creëren onder uiteenlopende doelgroepen. “Het onlinebereik is groot. Met campagnes proberen we zoveel mogelijk geïnteresseerden te werven. Na elke post op een van de socialemediakanalen zien we het aantal ingevulde interessetests flink toenemen. Daarop zetten we de komende periode verder in”, zegt Verkerk. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zal er ook offline de nodige aandacht komen voor bedrijfsopvolging in de ambachtelijke bakkerijsector.

Partners Bedrijfsopvolging Bakkerij

Op dit moment zijn 24 partijen betrokken bij de Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij: Algist Bruggeman, Bakeplus, Beko Coöperatie, Callebaut, De Echte Bakker, Debic, De Graaf Bakeries, DMFI, Dobla, Dossche Mills, Foodresult, NBOV, NBA, Patisserie College, Pruvé, Puratos, Royal Steensma, Sonneveld, TenBa, Top Bakkers, Vandemoortele, Weerstandsfonds, WP Haton en Zeelandia. Het bestuur bestaat uit Geert Caniels (voorzitter, Echte Bakkersgilde), Chiel van den Hout (penningmeester, Beko Advies), Bob Sars (bestuurslid, Bakeplus) en Marie-Hélène Zengerink (bestuurslid, NBOV).

Altijd op de hoogte blijven?