Bestelbus steeds vaker elektrisch

11 oktober 2023 NBOV Andrew Roberts (Unsplash)
Wist jij dat er in 29 gemeenten vanaf 2025 zogenaamde zero-emissiezones worden ingericht? Dat zijn zones (vaak in het centrum) waar je dan dus in principe niet meer met een bestelbus op fossiele brandstof mag bezorgen.

De komst van de zero-emissiezones betekent in de praktijk dat alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, zero-emissie aan de uitlaat moeten zijn. 

Knelpunten

Voor bestel- en vrachtauto’s die eerder zijn aangeschaft, bestaat er een overgangsregeling. Er zijn echter nog wel knelpunten voordat het mogelijk wordt om volledig elektrisch te gaan bezorgen in bepaalde gebieden. Vooral het gebrek aan laadplekken, het volle stroomnet en de hoge kosten baren zorgen. 
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie om ondernemers de mogelijkheid te geven een ontheffing voor de zero-emissiezones aan te vragen. De ondernemers die dit willen, moeten een zwaarwegende reden hebben waardoor ze niet over kunnen stappen op emissieloos vervoer.

Hoe deze ontheffing in zijn werk zal gaan, is nog onduidelijk. Houd de NBOV-website in de gaten voor de verdere ontwikkelingen op het gebied van de zero-emissiezones.

Subsidie

Ondernemers krijgen tot en met 2024 subsidie bij aanschaf van een elektrische bestelbus. Voor dit jaar is deze subsidie op. Hoeveel subsidiegeld er in 2024 beschikbaar is, wordt later bekend. Naar verwachting is dit bedrag hoger dan in 2023. 
Dit jaar kan er dus geen subsidie meer worden aangevraagd, wanneer de bestelbus in 2024 wordt gekocht kan dit weer wel. Gemiddeld komt de subsidie neer op 4500 euro. 

Belastingvoordelen
Kleinere bedrijven krijgen meer subsidie dan grotere. Daarnaast kunnen ondernemers belastingvoordelen krijgen bij de aanschaf van een elektrische bestelbus.

Ben je op zoek naar een nieuwe bedrijfsauto? NBOV-leden krijgen speciale ledenkortingen bij Renault. Ook voor volledig elektrische auto’s!

Altijd op de hoogte blijven?