Stichting Bakkracht ondersteunt bakkers met Bedrijfsontwikkelplan

bakker_bakkerij_pixabay

Foto: Pixabay

Hoe kunnen werkgevers en werknemers in de bakkerijbranche erkennen (blijven) leren en zich ontwikkelen? Iedereen vindt dit belangrijk, maar het is soms lastig om dit te realiseren. De Stichting Bakkracht helpt bakkers met het Bedrijfsontwikkelplan en ondersteunt zo bakkerijen op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Een Bedrijfsontwikkelplan vormt een concrete ondersteuning bij het gericht opleiden van medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het plan geeft aan waar het bedrijf naartoe wil, maar brengt ook duidelijk in kaart welke kennis, vaardigheden en functies hiervoor nodig zijn. Bovendien wordt in beeld gebracht hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen, aansluitend bij de gestelde ontwikkeldoelen van het bedrijf en de eigen behoeftes. Het Bedrijfsontwikkelplan zorgt er zodoende voor dat zowel het bedrijf als de medewerker goed op de toekomst zijn voorbereid.

Bedrijfsontwikkelplan

Om een Bedrijfsontwikkelplan voor een industriële of ambachtelijke bakkerij te kunnen schrijven, vinden eerst drie gesprekssessies plaats met de ondernemer en de medewerkers. Besproken wordt wat de wensen voor de toekomst zijn en waar de ontwikkelbehoeftes liggen. Op basis van de uitkomsten van deze sessies en de meest recente ontwikkelingen in de markt wordt een Bedrijfsontwikkelplan gemaakt. Het plan is een concreet opleidings- en ontwikkelplan, waarmee zowel werkgevers als werknemers direct aan de slag kunnen.

Het Bedrijfsontwikkelplan geeft bakkerijen de regie over de noodzakelijke ontwikkeling van medewerkers in hun bedrijf. Tegelijkertijd zijn deze medewerkers nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het plan. Dit vergroot de draagkracht en zal iedereen in het bedrijf stimuleren en motiveren om met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Pilot

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 vindt een pilot plaats met vijftien ambachtelijke en/of industriële bakkerijen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen aan deze pilot kosteloos deelnemen. Na evaluatie van de pilot kunnen bedrijven zich na de zomer aanmelden voor deelname aan het Bedrijfsontwikkelplan. Kosten bedragen dan maximaal € 1.500 per bedrijf.

Interesse? Meer informatie en aanmelding voor de pilot/vervolg bij Carla Zwierstra van de Stichting Bakkracht: tel. 06 – 83228728 of mail carla.zwierstra@bakkracht.nl.

Dossiers
Lees ook
‘Wacht niet tot je pensioenleeftijd met het regelen van bedrijfsopvolging'

‘Wacht niet tot je pensioenleeftijd met het regelen van bedrijfsopvolging'

Veel ondernemers denken (liever) niet na over wat er komt kijken bij stoppen met het bedrijf. Aan bedrijfsoverdracht zitten fiscale, juridische en vooral emotionele kanten. Het advies luidt: schakel deskundige hulp in en begin op tijd.

Bakker Piet houdt vast aan transparantie

Bakker Piet houdt vast aan transparantie

Een gloednieuwe bakkerij met lunchroom en vergaderfaciliteiten. Ronny en Esther van der Horst van Bakker Piet verhuisden van een kleine bakkerij in het dorp naar een nieuwe plek aan de rand van Elspeet. Bij de nieuwbouw gold als stelregel dat alles transparant moest zijn.

Bakkerij Franssen in Epen krijgt predicaat Hofleverancier

Bakkerij Franssen in Epen krijgt predicaat Hofleverancier

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het bedrijf ontving Bakkerij Franssen in Epen zondag 15 mei het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Gouverneur Roemer overhandigde de oorkonde aan eigenaars Jos en Miranda en hun dochter Tamara Hoogervorst.