Nieuw speerpunt én nieuwe huisstijl NBOV

20 april 2018

Ondernemerschap wordt het speerpunt in de nieuwe koers van de NBOV. Dit werd duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering die op dinsdag 17 april plaatsvond in Vianen. Ook de nieuwe huisstijl van de NBOV werd geïntroduceerd, met daarbij behorend nieuw logo.

Directeur Marie-Hélène Zengerink legt uit dat de O in het nieuwe, frisse logo in kleur afwijkt van de andere letters om te benadrukken dat ondernemerschap prominentere aandacht krijgt. De ondertitel luidt: Ondernemend in brood en banket. De vereniging wil ondernemers prominent bijstaan op onderwerpen als transitievergoeding, privacywetgeving, opvolging, btw en pintarieven.

De ambachtelijke brood- en banketbranche verandert en de NBOV verandert mee. “De komende periode vertalen wij deze verandering stapsgewijs naar een nieuwe aanpak en stijl”, zegt de directeur. “Ondernemerschap, vakmanschap en werkgeverschap vormen de basis van de dienstverlening voor NBOV-leden, die midden in de samenleving staan, en voor onze samenwerking binnen de branche. NBOV wil vooruitgang en vooruitkijken, zichtbaar en herkenbaar zijn en kwaliteit blijven bieden.”

Uiteraard blijft de NBOV de vertrouwde vraagbaak voor de leden en voor de branche. De nieuwe aanpak in de dienstverlening krijgt de komende tijd steeds meer vorm. Veel communicatie gaat (nog) sneller en digitaler verlopen. Zo gaat in juni de verbeterde website met korte teksten en info de lucht in. Het ledenblad Bakkerszaken, de ledenmails en de website worden vernieuwd. De communicatie wordt op die manier nog meer toegespitst op de wensen van de leden.

Altijd op de hoogte blijven?