Woensdag 7 juni 2023 hebben vakorganisaties FNV en CNV samen met de NVB een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao. De voorgenomen stakingen en andere activiteiten, die impact zouden hebben op de industriële productie van brood en banket, worden gecanceld. 

Voor medewerkers in de industriële bakkerij is een 16% loonsverhoging vastgelegd, die in drie stappen wordt doorgevoerd gedurende de looptijd tot en met 31 december 2024. Te beginnen met 7,0% loonsverhoging per 1 juli 2023, vervolgens 4,5% op 1 januari 2024 en tenslotte 4,5% op 1 juli 2024. In de verdere uitwerking zal nadrukkelijk aandacht uitgaan naar de loonontwikkeling van de eerste schalen van het loongebouw. De medewerkers die in die loonschalen zitten worden het hardst geconfronteerd met de inflatie. Tevens kijken de partijen naar een mogelijke introductie van een reiskostenregeling voor de industriële bakkerijbranche. 

“We zijn blij dat we tot dit akkoord gekomen zijn. Dit onderhandelingsakkoord is goed voor medewerkers in de industriële bakkerijsector en maakt het aantrekkelijker om in de industriële bakkerijsector te werken", aldus NVB-directeur Wim Kannegieter.

De leden van FNV en CNV Vakmensen moeten nog met het onderhandelingsakkoord instemmen. De vakbonden leggen dit akkoord met een positief advies voor aan hun leden.  Vervolgens kan het gesprek gaan over de inhoudelijke invulling van het onderhandelingsakkoord. Zowel de NVB als FNV en CNV Vakmensen willen per 1 juli 2023 de eerste loonsverhoging in laten gaan. 

Altijd op de hoogte blijven?