De wereld op z'n kop

3 september 2023 Marie-Hélène Zengerink

Vorig jaar rond deze tijd begon onze campagne voor verlaging en compensatie vanwege de torenhoge energiekosten. De compensatieregeling laat te wensen over en intussen hebben veel ondernemers geïnvesteerd in zonnepanelen, als dat tenminste mogelijk is op hun vestigingslocatie. Zonnepanelen leveren immers een forse kostenverlaging op en dragen bij aan het milieu. 

Nu blijkt dat het omgekeerde het geval is: op zonnige momenten met veel wind wordt er meer elektriciteit geproduceerd dan er nodig is. Het gevolg is dat de energieprijzen negatief zijn. Terugleveren kost je dus geld. Dit kwam aan het licht doordat een van de NBOV-leden een factuur ontving van zijn energiebedrijf van 10.000 euro over de maand juni. Deze ambachtelijke bakker dacht duurzaam en kostenefficiënt bezig te zijn door te investeren in zonnepanelen. 
Duurzaam wel, maar kostenefficiënt niet. Had hij zijn ovens op die zondagen beter aan kunnen laten staan?

De energiemarkt is sterk aan het veranderen en dat merken we hier. Door de enorme opwekking en de geringe afname raakt het energienet overbelast. Door negatieve uurtarieven aan te bieden, wordt gestimuleerd om energie te verbruiken op deze momenten, dus ontstaat de situatie dat je geld krijgt voor het verbruiken van energie. En energie teruggeven? Dat kost juist geld. Het is de wereld op z’n kop.

Dit geldt alleen voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting, een dynamisch contract en zonnepanelen. Bij een kleinverbruikaansluiting hebben we te maken met salderen: het salderingstarief wordt aan het eind van het jaar opgemaakt. Dit zal een positief saldo zijn. Grootverbruikaansluitingen kunnen niet salderen. Met een vast of variabel contract is een teruglevertarief afgesproken. In de meeste gevallen van een grootverbruikaansluiting is dit nihil.

De verwachting is dat deze negatieve energieprijzen nog veel vaker gaan voorkomen. Maar wat kan je eraan doen? Op momenten dat de energieprijzen negatief zijn, is het verstandig om de omvormer uit te schakelen. Zeker wanneer het bedrijf gesloten is, want dan zal de opwek niet direct worden gebruikt. 

Hulp nodig? Kijk op nbov.nl voor meer informatie. Leden kunnen natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

Marie-Hélène Zengerink 
Directeur NBOV

Altijd op de hoogte blijven?