‘Durf te vertragen om te versnellen’

8 november 2022 Linda van ’t Land

Foto's: Bakkerij Faber

Bewust bezig zijn met leren op de werkvloer. Dat is een belangrijke pijler onder de werkzaamheden van de stichting Bakkracht en tevens de insteek van de pilot Bedrijfsontwikkelplan. Veertien ambachtelijke en industriële bakkerijen onderzochten deze zomer welke kennis en vaardigheden hun teams nodig hebben om de gewenste bedrijfsdoelen in de toekomst te bereiken.

Hoe richten wij ons op jongere klanten? Waar staan we nu en hoe moeten wij ons gaan bewegen?” Dat zijn vragen die Barbara Rijnbeek, eigenaresse van Bakkerij Rijnbeek in Pijnacker, zichzelf regelmatig stelt. Vragen ook, die ze tijdens de pilot Bedrijfsontwikkelplan van Bakkracht aan de orde heeft gesteld en samen met de adviseur en haar team in een concreet plan van aanpak heeft uitgewerkt. “Ik vond het verhelderend om te ontdekken hoe onze medewerkers tegen hun eigen vak en de toekomst daarvan aankijken.”

Bij de tijd in 2027

Het Bedrijfsontwikkelplan is afgelopen zomer voor het eerst als pilot aangeboden. Organisator is Bakkracht: de stichting die zich inspant om medewerkers in de bakkerijbranche te behouden en te versterken en bovendien te zorgen voor instroom van nieuwe werknemers. Bakkracht werkt hiervoor samen met WeCreate: een groep consultants die organisaties helpt om grip te krijgen op verandering. “Samen met de deelnemers blikten wij in deze pilot vijf jaar vooruit”, vertelt Elmer Schra, projectleider van het Bedrijfsontwikkelplan. “Wat moet je kunnen en weten om in 2027 qua kennis en vaardigheden up-to-date te zijn? We organiseerden drie sessies van tweeënhalf uur, die plaatsvonden in het bedrijf zelf. Aan tafel zat een groep mensen, die door de directie was samengesteld. Vaak was dit een combinatie van de leidinggevende zelf plus een aantal medewerkers uit verschillende lagen of afdelingen van het bedrijf. Heel waardevol, want medewerkers laten meepraten in dit soort projecten zorgt voor wederzijdse waardering, draagvlak voor het bedrijfsontwikkelplan en betrokkenheid.”

Drie incompany sessies

Tijdens de eerste sessie bracht het team samen met de adviseur in kaart waar het bedrijf concreet mee aan de slag wenste te gaan en welke kennis, vaardigheden en functies er nodig zijn om het gewenste doel te bereiken. Daarna werd in de tweede sessie geïnventariseerd waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen, aansluitend bij de gewenste ontwikkeldoelen van het bedrijf en hun eigen ambities. In de derde sessie zijn de uitkomsten van de eerste twee sessies aan elkaar gekoppeld om een actieplan op te stellen. Daarna volgde tot slot een schriftelijk en praktisch advies, onder andere over hoe het bedrijf met haar medewerkers kan werken aan leren en ontwikkelen. “Ons doel is om met deze aanpak zowel het bedrijf als de medewerkers te laten groeien”, vertelt Elmer. “We koppelen leren aan de ontwikkeling die een bedrijf doormaakt, maken per functie een overzicht van de beoogde leerdoelen en geven tips voor bijvoorbeeld leiderschapstrajecten of communicatietrainingen en eventuele subsidies. We stimuleren leren op de werkvloer en dagen ondernemers en medewerkers uit om met een open blik naar ontwikkelingen en trends te kijken en te onderzoeken hoe zij die in hun voordeel kunnen laten werken in plaats van ze als een bedreiging te zien.”

Concrete ambities

Ook Maison Kelder uit Den Haag gaf zich op voor de pilot. “Tijdens de sessies spraken we onder meer over energieverbruik, automatisering, duurzame ingrediënten en het enthousiasmeren van jonge mensen”, vertelt bakkerijmanager Tistan van Dorst. “Er kwam verrassend leuke input uit onze leerlingen, die wij als leidinggevenden niet zagen aankomen. Ze gaven bijvoorbeeld aan dat zij ook storingen in machines willen kunnen verhelpen. Dat is een heel concrete ambitie, waarmee we intern aan de slag kunnen. Zo houden we onze medewerkers tevreden en maken het bedrijf sterker.”

Al tijdens de pilot is Maison Kelder aan de slag gegaan met diverse veranderingen. “Sommige tips en ideeën kun je direct doorvoeren. We hebben in het kader van energiezuiniger werken onze TL-balken vervangen door LED-verlichting en diverse handreikingen gekregen voor de begeleiding van leerlingen in ons bedrijf. Het rapport dat er nu ligt, pakken we er steeds weer even bij en gaan we verder aanvullen. Doordat je met je team aan een gezamenlijk doel werkt, versterk je je team en open je de dialoog. Dat is voor ons een heel waardevolle uitkomst.”

Tijd en prioriteit

Ook bij Bakkerij Rijnbeek ligt nu een Bedrijfsontwikkelplan op de plank. “Eerlijk is eerlijk: er zijn alweer duizend andere dingen die om onze aandacht vragen”, geeft Barbara Rijnbeek eerlijk toe. “Dan denk je: oh ja, dat plan… Toch zijn we heel blij dat we hebben meegedaan. Ook al is niet alles haalbaar, je krijgt goede ideeën aangereikt die je aan het denken zetten. We zijn op een unieke manier met onze medewerkers in gesprek gegaan en hebben ontdekt dat zij heel creatieve ideeën hebben. Al met al heeft het ons veel gebracht.”

Elmer Schra erkent dat tijd vaak de belangrijkste bottleneck is, wanneer je concreet aan de slag wilt met investeren in leren en ontwikkelen. “Wij wijzen deelnemers erop dat veel dingen in een bakkersbedrijf gemakkelijker, sneller en beter kunnen. Maar dat moet je wel kunnen, mogen en willen leren. Daarom zeggen wij vaak: durf te vertragen om te versnellen. Heb het lef om daadwerkelijk mensen uit te roosteren, hen kennis te laten opdoen en vervolgens met deze kennis verbeteringen en innovaties door te voeren in hun werk. Ja, tijd is een grote uitdaging. Maar vaak gaat het vooral om prioriteit.” 

Nieuwe mogelijkheden voor Bedrijfsontwikkelplan
Wil jij dit najaar of in 2023 ook aan de slag met het gericht opleiden van je medewerkers, zodat jullie als bedrijf én als team goed op de toekomst zijn voorbereid? Meld je dan aan voor het opstellen van een Bedrijfsontwikkelplan bij de stichting Bakkracht: Carla Zwierstra,
tel. 06 83 22 87 28, info@bakkracht.nl.

Altijd op de hoogte blijven?