Branche warme bakkers het meest gegroeid in Nederland

7 augustus 2023 Ron Duijkers pixabay

Naar verhouding telden Zeeland en Noord-Holland begin dit jaar de meeste warme bakkers. Op elke 100.000 inwoners telden beide provincies 29 vestigingen waar voornamelijk zelfgebakken brood en banket werd verkocht.  

Uit een analyse van recente CBS-cijfers blijkt dat Nederland begin dit jaar 4350 warme bakkers telde. Dat is 46% meer dan in 2007: toen waren dat er 2980. 

Van alle branches in de foodsector in Nederland heeft de warmebakkersbranche zich in de afgelopen zestien jaar het best ontwikkeld. In geen enkele voedingsbranche was het groeipercentage vestigingen zo hoog. Kaaswinkels kwamen met een groei van het aantal vestigingen met 45,3% nog het dichtst in de buurt. Koude bakkers, bakkers die hun brood en banket niet zelf bakken, groeiden in deze periode ook nog met een ‘double digit’: hun aantal vestigingen groeide met 11,9% van 1220 in 2007 naar 1365 in 2023. Overigens groeide het aantal supermarktvestigingen in deze periode met 8,1% van 5945 in 2007 tot 6425 in 2023. 

Gemiddeld

Begin 2023 telde Nederland 4350 warme bakkers, oftewel 24 warme bakkers op elke 100.000 inwoners. In absolute zin waren begin 2023 de meeste warme bakkers in Zuid-Holland gevestigd (930). Daarna volgden Noord-Holland (860), Noord-Brabant (640) en Gelderland (510). Groningen (100), Flevoland (110) en Zeeland (115) telden begin dit jaar het kleinste aantal vestigingen.

In relatieve zin echter zit Zeeland niet in de staartgroep. Integendeel: op elke 100.000 inwoners telde Zeeland met Noord-Holland begin 2023 juist het hoogste aantal vestigingen (29). Provincies met een min of meer gemiddeld aantal warme bakkers vestigingen per 100.000 inwoners waren begin dit jaar Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Ondergemiddeld was vooral Groningen voorzien van warme bakkers (17 op elke 100.000 inwoners). Ook inwoners van Friesland (21) en Overijssel (20) moesten het met relatief weinig warme bakkers per 100 duizend inwoners doen. 

De Nederlandse consument kon begin dit jaar bij in totaal 5715 winkels brood en banket kopen. Hiervan waren 4350 warme bakkers  en 1365 koude bakkers. Het aandeel warme bakkers op het totaal aantal winkels in brood en banket was begin dit jaar het grootst in Flevoland (84,6%) en Utrecht (80,0%). Het laagst was het aandeel warme bakkers in Zeeland (69,7%).

Altijd op de hoogte blijven?