De waarde van de Nederlandse import van zuivel steeg in 2022 tot bijna 5,5 miljard euro. Een toename van 36 procent. Dit komt niet alleen door de gestegen prijzen, ook het volume nam toe. Dat blijkt uit de publicatie Zuivel in Cijfers van ZuivelNL.

Zuivel in Cijfers geeft een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector in 2022. Afgelopen jaar steeg de melkprijs. De tweede helft van 2022 lag de melkprijs rond het niveau van 60 euro per 100 kg. Een record, volgens ZuivelNL, die spreekt van een stijging van 46 procent ten opzichte van 2021. 

Melkproductie

De eerste helft van 2022 daalde de Nederlandse melkproductie, maar vanaf juni was er sprake van een toename. Volgens ZuivelNL komt dit deels door de hoge melkprijzen die melkveehouders stimuleerde om de melkproductie op te voeren. Uiteindelijk kwam de Nederlandse melkproductie uit op een volume van ruim 14 miljard kg, een stijging van 1,0 procent.

Verwerkte melk

De Nederlandse zuivelindustrie verwerkte minder melk. Ongeveer 14,1 miljard kg melk, een daling van bijna 3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. ZuivelNL: “Meer dan de helft daarvan werd aangewend voor de kaasproductie. Deze nam met 1 procent af, tot een volume van 949 duizend ton (inclusief kwark). Circa 60 procent hiervan betrof Goudse kaas. Er werden minder consumptiemelk en -producten (-4 procent) geproduceerd. De productie van mager melkpoeder nam met ruim 2 procent af. De niet-mager melkpoederproductie daalde aanzienlijk (-24 procent), veroorzaakt door de fors afgenomen export.”

Uitvoerwaarde zuivel

De waarde van de export van zuivel steeg met 32 procent, uitkomend op bijna 10,8 miljard euro. “Dit kwam niet alleen door de aanzienlijk hogere marktprijzen, maar ook door volumegroei bij een aantal productgroepen. Met uitzondering van weiproducten (daling bij lactose) droegen alle productgroepen bij aan de waardetoename”, aldus ZuivelNL.

Import van zuivel

Nederland is een belangrijke importeur van zuivel uit andere EU-lidstaten, met name uit Duitsland, België en Ierland. 5 procent van de geïmporteerde zuivel komt uit landen buiten de EU, waarvan tweederde uit het Verenigd Koninkrijk. In 2022 steeg de invoerwaarde met 36 procent naar 5,5 miljard euro. “De import van kaas, melk en room en weiproducten nam in zowel volume als waarde sterk toe. Het Nederlands zuivelhandelsoverschot bedroeg in 2022 5,3 miljard euro, aanzienlijk hoger dan in 2021 (+29 procent)”, besluit ZuivelNL.

Bron: ZuivelNL

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?