Sterke omzetgroei voor Lotus Bakeries in eerste helft 2023

14 augustus 2023 Redactie Food Lotus Bakeries

In de eerste helft van 2023 realiseerde Lotus Bakeries een recordomzet van 501,1 miljoen euro. Dat is een stijging van ruim 20 procent op jaarbasis. De afgelopen zes maanden steeg het volume van Lotus Bakeries met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Lotus Bakeries richt zich op een driepijlerstrategie: Lotus Biscoff, Lotus Natural Foods en Lotus Local Heroes. Alle drie de pijlers hebben in de eerste helft van 2023 een sterke groei gerealiseerd. Begin 2023 startte Locus Biscoff met een tweede sandwichlijn, waardoor het mogelijk is om de distributie en internationalisering in meer landen op te schalen. Het bedrijf heeft de ambitie om met Lotus Biscoff het #3 koekjesmerk te worden en focust daarvoor op een langetermijnvisie.

Lotus Bakeries streeft ernaar om geen broeikasgasemissies te hebben over de volledige keten tegen 2050. Het bedrijf tekende daarvoor de Science Based Target Initiative, waarbij de langetermijndoelstellingen voor emissiereductie zijn afgestemd op het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat begin 2025 doelstellingen voor emissiereductie op korte termijn moeten worden vastgelegd.

Bron: Lotus Bakeries

Dit artikel verscheen eerder op: Evmi

Altijd op de hoogte blijven?