Wij hebben al een aantal keren aandacht besteed aan de deze regeling. Inmiddels is er meer bekend, maar na de aankondiging van de regeling in oktober 2022 is het (te) lang stil gebleven.

De uitvoering van de subsidieregeling zal via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebeuren en er is nu gecommuniceerd dat ondernemers in het eerste kwartaal van 2023 de aanvraag kunnen indienen. Op de site van de RVO is trouwens ook de nodige informatie te vinden over de regeling en daar zijn tevens de nodige voorbeelden terug te vinden.

De tegemoetkoming geldt met terugwerkende kracht en zal gaan over de periode november 2022 tot en met december 2023.
Al eerder is bekend geworden dat de grens om als energieintensief te worden aangemerkt is verlaagd van 12,5% energiekosten van de omzet naar 7%. Tevens zijn de ondergrenzen qua energieverbruik afgeschaft. De maximale subsidie is vastgesteld op € 160.000.

Voor wie

De eerste toets is om te bepalen of de ondernemer voldoet aan de grens van 7%. Hierbij wordt het standaardjaarverbruik aan gas en elektriciteit als uitgangspunt genomen. De RVO ontvangt van de netwerkbeheerders de gegevens over het verbruik. De modelprijs voor 2022 is inmiddels net bekend geworden (let op: dit is dus niet de prijs die u daadwerkelijk betaalt) en is vastgesteld op € 2,41 per kuub gas en € 0,59 per kWh elektriciteit. Indien op basis van de bovengenoemde modelprijzen en het verbruik over 2022 de toets van 7% wordt gehaald, dan komt u in principe in aanmerking voor subsidie. De drempelprijs bedraagt op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. Het verschil tussen de modelprijs en de drempelprijs maal het verbruik is de maximale subsidie. Zoals recent bekend is geworden, wordt 50% als voorschotbedrag uitgekeerd.
Dit heeft te maken met het feit dat de modelprijs voor 2023 nog niet bekend is en achteraf wordt vastgesteld. De modelprijs 2023 zal pas in 2024 bekend zijn. Dit is ook het moment waarop de definitieve vergoeding kan worden bepaald.

Vast contract

Bij het schrijven van dit artikel is mij niet bekend hoe en in hoeverre ondernemers die nog een vast contract hebben met lage prijzen worden gekort op de subsidie. Logischerwijs zal dit effect hebben als de prijs die u betaalt lager ligt dan de drempelprijs. Hoe hiermee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van het voorschotbedrag is mij nog niet duidelijk. Ik ga er vooralsnog van uit dat hier meer duidelijkheid over komt, ook voor ondernemers waarvan het vaste contract bijvoorbeeld halverwege 2023 afloopt.
Hou de site van de RVO goed in de gaten. Binnenkort kunt u aan de slag om het voorschotbedrag aan te vragen. 

Michel Duijm
Accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude.
Tel: (071) 34 190 00. Meer info: www.bouwer-officier.nl

Altijd op de hoogte blijven?