Nieuw platform Wereld van de Bakkerij biedt inspiratie voor jongeren

1 februari 2023 Redactie Bakkers in bedrijf

Welkom in de wereld van de bakkerij! Dat staat in grote letters op de homepage van het nieuwe online platform www.wereldvandebakkerij.nl. Het platform is een initiatief van de stichting Bakkracht en moet jongeren niet alleen enthousiasmeren voor het bakkersvak, maar hen ook op de juiste route naar de gewenste opleidingen zetten.

Afgelopen voorjaar heeft de stichting Bakkracht door Bureau Coen een onderzoek laten uitvoeren onder jongeren. Daaruit bleek onder meer dat informatie over het bakkersvak, de opleidingen en de branche nergens overzichtelijk te vinden is. Bovendien is er geen goede routing vanuit het voortgezet onderwijs naar bakkerijopleidingen. Hierdoor worden leerlingen niet op het spoor gezet om bakkerijopleidingen te ontdekken.

Met deze concrete conclusies is de stichting Bakkracht daadkrachtig aan de slag gegaan. Het resultaat is een online platform, waar vmbo-jongeren volop informatie en inspiratie vinden. “Op dit moment staat alle algemene informatie over bakkerijopleidingen en scholen in Nederland al op het platform”, aldus Carla Zwierstra, directeur van stichting Bakkracht. “Daarnaast is er een pagina met veelgestelde vragen, die in de loop der tijd verder wordt uitgebreid met relevante vragen van jongeren. Ook staat er een interview met een mbo-leerling op de website. Later dit voorjaar plaatsen we meer interviews met jongeren op school en in bakkerijen online. Bovendien voegen we dan enkele filmpjes over deze jongeren toe. Activiteiten die we als stichting organiseren voor vmbo-jongeren worden uiteraard ook op het platform aangekondigd en besproken. Zo zal Wereld van de Bakkerij steeds verder groeien met nieuwe filmpjes, vragen, interviews, projecten en activiteiten.”

Social media-campagne

Naast de lancering van het platform vindt dit voorjaar ook een social mediacampagne plaats. Deze campagne is gericht op vmbo-leerlingen in hun derde en vierde leerjaar en leidt hen naar het platform voor meer informatie. “Het platform Wereld van de Bakkerij is ontwikkeld nadat we diverse testen hebben gedaan met jongeren. Zo hebben we onderzocht wat hun voorkeuren zijn met het oog op design, teksten, functionaliteit en beeldmateriaal”, aldus Carla Zwierstra. “De site zou de doelgroep dus optimaal moeten aanspreken.”

Drie platforms

De bakkerijbranche kent straks drie verschillende platforms om geïnteresseerden in het bakkersvak te enthousiasmeren en te informeren. Vanuit het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf zijn dit www.bakbekwaam.nl voor werkenden en leidinggevenden of ondernemers en www.wereldvandebakkerij.nl voor jongeren. De website www.bakkerisdebasis.nl wordt binnenkort door de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) gelanceerd en is bedoeld voor zij-instromers en nieuwe ondernemers.

Altijd op de hoogte blijven?