MKB-Nederland: Aanpassing TEK-regeling goede eerste stap

10 november 2022 Redactie Food
Foto: Pixabay

De verlaging van de drempel voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is een goede eerste stap voor een betere energiecompensatie voor het mkb. Dat stelt MKB-Nederland. De verschillende brancheorganisaties blijven lobbyen voor een betere regeling.

De drempel van 12,5 procent was het grootste pijnpunt volgens MKB-Nederland, omdat deze bij voorbaat al tienduizenden ondernemers, zoals bakkers en slagers, uitsloot. Met de verlaging naar 7 procent komen veel meer mkb-ers in aanmerking.

Is de verlaging naar 7 procent ook voldoende voor de versspecialist? Koninklijke Nederlandse Slagers verwacht dat veel slagers nog steeds buiten de boot vallen. En NBOV pleitte in een brief van 9 november voor een drempel van maximaal 5,5 naar 6 procent. 

Position Paper

Ook MKB-Nederland vindt dat de regeling nog op veel punten verbeterd moet worden. Eerder deze week publiceerden MKB-Nederland en VNO-NCW een position paper. In deze notitie pleiten de organisaties voor betere oplossingen om de impact van de hoge energieprijzen te verminderen. De TEK-voorwaarden zijn veel strenger dan het Europese steunkader toelaat. Knelpunten zijn de 12,5 procent-eis, het lage plafond van 160.000 euro per onderneming en middelgrote bedrijven hebben vaak geen toegang.

Oplossingen MKB-Nederland en VNO-NCW

Naast de verlaging van de drempel voor de regeling pleiten MKB-Nederland en VNO-NCM voor de volgende aanpassingen.

Verhoging van de maximale vergoeding van 160.000 euro per bedrijf
Voor veel energie-intensieve bedrijven is 160.000 euro “slechts een druppel op de gloeiende plaat”. Het Europese steunkader maakt het mogelijk om twee en in bepaalde gevallen zelfs vier miljoen euro per bedrijf aan steun te geven. Andere Europese landen maken wel gebruik van deze ruimte, waardoor de positie van Nederlandse bedrijven op de Europese markt verslechtert.

Stel regeling open voor middelgrote bedrijven
Veel middelgrote bedrijven, zoals industriële bakkers, kunnen geen gebruik maken van deze regeling omdat ze qua personeelsaantal of omzet (net) niet onder de mkb-definitie vallen. MKB Nederland pleit ervoor om bedrijven die ook in schijf 2 en 3 van de energiebelasting zitten toe te laten tot de TEK.

Maak overbrugging TEK concreet
De uitbetaling van de TEK vindt waarschijnlijk pas half 2023 plaats. Dat is voor veel bedrijven te laat. Maak daarom de toegezegde overbrugging op korte termijn concreet.

Altijd op de hoogte blijven?