Verduurzaming, noodzaak of kans?

25 april 2023 Bouwer & Officier

In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen. In 2030 moet onze uitstoot gehalveerd zijn en energieneutraal in 2050. 

Het stikstofdossier is ingewikkeld. Dat blijkt maar weer nu, na de verkiezingen voor de provinciale staten, de BBB geschiedenis schrijft door 17 zetels in de wacht te slepen.

Feit is dat onze overheid zich vastgelegd heeft om de uitstoot in Nederland te verminderen, waardoor we er allemaal mee te maken krijgen. Voor bedrijven die minimaal 50.000kWh elektriciteit en/of 25.000m3 gas verbruiken geldt nu al een verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Grote bedrijven moeten verplicht elke vier jaar een energiebesparingsonderzoek doen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ook het mkb aan de beurt is. Noodzaak dus. Ondernemers die hier de ogen voor sluiten, hebben over een paar jaar geen bestaansrecht meer.

Is dat erg? Welnee, ik denk dat de toenemende aandacht voor een betere wereld juist ontzettend veel kansen biedt. Een voorbeeld is de vacuümkoeler. De voordelen zijn legio: kwaliteitswinst, kostenbesparing op energie, tijdswinst, besparing op nachturen en ruimte en een hogere productiviteit. Als je dat vervolgens nog verder kunt optimaliseren door restwarmte te hergebruiken, dan wordt het effect nog groter. Zo zijn er in veel energie-intensieve branches innovaties te vinden.

Investeren

Waarom zijn we dan nog niet massaal overgestapt? Simpel: er moet geïnvesteerd worden en daar is geld voor nodig. 'De kost gaat voor de baat uit' luidt een gezegde en dat is met verduurzaming ook. Gelukkig zijn er wel een aantal regelingen die daarin ondersteunen:

•    Subsidies: de overheid biedt diverse ondersteuningsmogelijkheden. Naast exploitatiesubsidies als bijvoorbeeld de SDE++ voor hernieuwbare energie als zonnepanelen, windprojecten, warmtepompen en restwarmte, zijn er ook aankoopsubsidies als de SEBA voor een elektrische bestelbus en fiscale subsidies zoals de Energie Investerings Aftrek (EIA) en de Milieu Investerings Aftrek (MIA).
Vanaf 1 april 2023 kan ook weer een aanvraag gedaan worden voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM), waarmee een adviseur ingehuurd kan worden voor een energie-
advies op maat. Vaak zijn er ook minder bekende lokale regelingen. Het subsidielandschap is complex en elke regeling heeft zijn eigen voorwaarden. Soms moet de aanvraag gedaan zijn voordat een offerte getekend wordt en soms zijn er nog mogelijkheden na het tekenen van de offerte. Helaas zien we in de praktijk dat het daar vaak misgaat. Betrek in een zo vroeg mogelijk stadium een adviseur bij je plannen.
•    Groen lenen: banken kennen diverse groenleningen waarbij een lager tarief geldt en ook het borgstellingskrediet is uitgebreid met een groen luik: de BMKB-G.

Nut

Van vacuümkoeler, zonnepanelen en ledverlichting tot afvalscheiding en hergebruik - de mogelijkheden om te verduurzamen zijn eindeloos. Ik ben ervan overtuigd dat verduurzaming rendeert. 

Jacqueline Steehouwer 
Accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor ­bakkers, te Alphen aan den Rijn.
T: (085) 00 269 00
Meer info: www.bouwer-officier.nl 

Altijd op de hoogte blijven?