Onbelaste jubileumuitkering

15 november 2021 Bouwer & Officier

Misschien moeten we er een wereldwijde terugkerende feestdag van maken als corona uit de wereld is of ons niet langer belemmert in ons dagelijks leven. Dat we elkaar weer kunnen omhelzen, concerten kunnen bezoeken, een drankje doen in een kroeg, onderwijs kunnen volgen op locatie, ongehinderd op vakantie kunnen gaan en weer feestjes kunnen vieren.

Hoewel feestjes op de zaak het afgelopen jaar nagenoeg geen doorgang vonden, kan de werkgever een werknemer bij een jubileum wel belonen. Bij een 25- of 40-jarig dienstverband van de werknemer mag de werkgever de werknemer een onbelaste nettovergoeding van een bruto maandsalaris geven. Dat mag worden verhoogd met een twaalfde de deel van de vakantiebijslag en de vaste gegarandeerde bijzondere beloningen. Deze vergoeding geldt ook voor de directeur-grootaandeelhouder als hij in dienst is bij zijn eigen vennootschap.

Voorwaarden jubileumvergoeding

De onbelaste vergoeding mag pas na het behalen van het jubileum van 25 of 40 jaar worden voldaan (wel vreemd dat het na 40 jaar ophoudt; mijn opa was op 80-jarige leeftijd nog steeds in dienst van zijn eerste werkgever, bij wie hij op zijn vijftiende was begonnen).

De uitkering hoeft niet te worden verstrekt op het moment van het bereiken van de genoemde diensttijd. Dat kan ook later, bijvoorbeeld bij het 30-jarig dienstverband, mits de vrijstelling voor de jubileumuitkering nog niet eerder is benut. Die blijft staan tot zij wordt gebruikt. Het is zelfs mogelijk bij een 40-jarig jubileum een vrijstelling toe te passen van twee maandlonen als de vrijstelling bij het 25-jarig jubileum nog niet is benut.
De vrijstelling kan slechts eenmaal worden benut. Het is dus niet mogelijk om bij een 25-jarig jubileum een deel van het maandloon belastingvrij te verstrekken en het andere deel bij een 30-jarig jubileum. Het benutten van de vrijstelling is alleen nogmaals mogelijk na een diensttijd van 40 jaar.

Als diensttijd geldt de termijn van de dienstbetrekking. Perioden waarin het dienstverband is onderbroken, tellen in principe niet mee. Tenzij werknemer bij een andere groepsmaatschappij heeft gewerkt of er een rechtsvormwijziging heeft plaatsgevonden. Als een werknemer bijvoorbeeld 15 jaar in dienst is geweest en vervolgens drie jaar bij een andere werkgever heeft gewerkt, mag de onbelaste jubileumuitkering worden verstrekt op het moment dat de werknemer na terugkomen in dienst er nog eens 10 jaar dienstverband op heeft zitten.

Op de werkplek

Wilt u naast de uitkering een feestje wil geven ter gelegenheid van het jubileum, denk dan aan onderstaande: een personeelsfeest op de werkplek is voor loonheffing vrijgesteld. Vindt het feest op een externe locatie plaats, dan is er sprake van loon. De werkgever heeft dan de keuze dit loon bij de werknemer te belasten, waardoor de werknemer in feite aan het feest meebetaalt, of het voor eigen rekening te nemen als eindheffingsloon. De kosten voor het feest kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit heeft als voordeel dat werknemer noch werkgever loonheffing over het feest hoeft te voldoen. In 2021 bedraagt de vrije ruimte 3 procent tot en met een loonsom van 400.000 euro en 1,18 procent bij een loonsom boven dat bedrag.

Bouwer en Officier

De auteur, Jack van der Voorn, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000.

Meer info: www.bouwer-officier.nl.

Altijd op de hoogte blijven?