Omzetting eenmanszaak (EZ) of vennootschap onder firma (VOF) in een BV

22 mei 2008
Michel Duijm

In het kader van een toekomstige bedrijfsopvolging of bedrijfsbeëindiging kan het zinvol zijn om de onderneming minimaal drie jaar van te voren om te zetten in een BV.

Bij een EZ of VOf zal bij bedrijfsbeëindiging of opvolging (buiten de mogelijkheid van geruisloze doorschuiving om) met de fiscus moeten worden afgerekend over de meerwaarde in de onderneming en over de eventueel opgebouwde fiscale oudedagsreserve (fOR). Bij de meerwaarde kan worden gedacht aan goodwill, boekwinst op bedrijfspand, machines en inventaris.

De stakingswinst is belast tegen het progressieve tarief (maximaal 52%). Om afrekening met de belastingdienst te voorkomen kan tot een bepaald maximum bedrag een lijfrente worden bedongen bij een verzekeringsmaatschappij of bij de opvolger.

de bedragen van de extra premie lijfrente aftrek zijn:

  1. 1. € 417.874 (2008) bij het staken van de onderneming door: - een ondernemer van 60 of ouder; - een ondernemer die voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is; - overlijden van de ondernemer.
  2. 2. € 208.942 (2008) bij het staken van de onderneming door: - een ondernemer van 50 jaar of ouder maar jonger dan 60 jaar; - een ondernemer jonger dan 50 jaar, wanneer de uitkeringen of verstrekkingen direct ingaan.
  3. 3. € 104.476 (2008) in de overige gevallen.

Bovenstaande bedragen kunnen nog worden verhoogd met de jaarruimte van maximaal € 17.817. de vanaf het jaar 1992 op het inkomen in aftrek gebrachte lijfrentepremies moeten geheel of gedeeltelijk in mindering worden gebracht op bovenstaande maximale bedragen.

Het bedingen van lijfrenten is meestal gunstiger dan direct afrekenen met de belastingdienst. de lijfrentetermijnen zullen afhankelijk van het overig box i inkomen over het algemeen belast worden tegen lagere tarieven.

tandwielenDe door uzelf opgerichte BV kan als opvolger gaan fungeren. Het voordeel is dat er geen geld behoeft te worden afgestort naar een verzekeringsmaatschappij. U blijft binnen de BV baas over uw eigen vermogen. de kosten en winstopslag die de verzekeringsmaatschappijen hanteren kunt u in uw eigen zak houden. Het risico van vooroverlijden behoeft u niet door uw erfgenamen te laten verzekeren. Bij vooroverlijden zal de BV door het vrijvallen van de lijfrentevoorziening winst realiseren. deze winst komt de erfgenamen via een waardestijging van de aandelen ten goede. Een nadeel van het bedingen van de lijfrenten bij de eigen BV is dat de eigen BV om wat voor redenen dan ook niet meer in staat is om de uitkeringen te verstrekken. U kunt hierbij denken aan slecht rendement op de beleggingen of bij een levenslange lijfrente aan het ouder worden dan de statistische leeftijd.

In het geval de woning tot het ondernemingsvermogen behoort, kan deze woning (voorzover bestemd voor duurzame zelfbewoning) tegen de waarde bewoond naar het privé vermogen worden overgeheveld. de waarde bewoond is bij een leeftijd tot en met 60 jaar 65% van de waarde in het economisch verkeer in vrije staat. de waarde bewoond bij een leeftijd van 61 tot en met 69 jaar is 65% van de waarde in het economisch verkeer in vrije staat, plus 1% voor elk jaar dat belanghebbende ouder is dan 60 jaar. in andere gevallen is het percentage 75%.

De woning is hierdoor in de onbelaste sfeer gekomen. indien de woning bij latere verkoop van de onderneming wordt verkocht is de waardestijging onbelast. Bij rechtstreekse verkoop van de woning bij staking van de EZ of VOf wordt de volledige verkoop waarde meegenomen in de berekening van de stakingswinst. in het geval de stakingswinst en belaste afname van de fOR hoger zijn dan het bedrag waarvoor bij de BV een lijfrente kan worden bedongen is het over het algemeen aantrekkelijker om de onderneming geruisloos in te brengen in een BV. Bij een geruisloze inbreng behoeft er niet te worden afgerekend met de belastingdienst. de belastingclaim wordt vooruit geschoven. de BV moet bij een geruisloze inbreng met dezelfde boekwaarden verder gaan. dit in tegenstelling tot de eerder besproken zogenaamde ruisende inbreng. Bij deze methode zet de BV de overgenomen vermogensbestanddelen tegen de waarde in het economisch verkeer op de balans, hierdoor wordt het afschrijvingspotentieel opgehoogd.

Bij de geruisloze inbreng kan voor de belaste afname van de fOR en voor de boekwinst op de bedrijfsmiddelen die niet in de BV worden ingebracht een lijfrente bij de BV worden bedongen. Wij zijn van mening dat het raadzaam is om in het geval u een EZ of VOf heeft te laten onderzoeken of dit ook in het kader van een toekomstige staking wel de juiste ondernemingsstructuur is. denkt u er net zo over?

Meer info: www.bouwer-officier.nl

Altijd op de hoogte blijven?