Moeten we nog meer doen aan zout in brood?

11 oktober 2023 Babs Bruil
Ons brood bevat 25% minder zout dan vroeger. Zijn we nu klaar?

De bakkerijsector heeft de afgelopen tien jaar al flinke stappen gezet in zoutreductie. De hoeveelheid zout in brood is met 25% verminderd. Door de toevoeging van jodium aan bakkerszout voegen we bovendien een essentieel mineraal toe aan de voeding van Nederlanders. 

Gemiddeld zit ons brood zelfs onder het wettelijke maximum zoutgehalte. Via het zoutmonitoringssysteem monitoren grote bakkerijen ieder jaar waar ze staan. We zijn dus goed bezig! Toch is het belangrijk dat we als bakkerijsector een volgende stap zetten op dit gebied.

Zoutinname te hoog

De gemiddelde Nederlander krijgt (nog altijd) dagelijks te veel zout binnen. Dit is zorgwekkend, met name het onderdeeltje natrium dat in zout zit. Het eten van te veel natrium leidt namelijk tot een hogere bloeddruk en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Na kanker is dit de meest voorkomende doodsoorzaak bij Nederlanders. 80% van het zout dat we binnenkrijgen, is al in ons voedsel verwerkt voor we het kopen. 

Brood is belangrijke bron

Brood is een grote bron van zoutinname bij Nederlanders. Dat is niet zo vreemd, want we eten veel brood. Brood is een basisvoedingsmiddel en levert veel voedingsstoffen. Het enige nadeel aan brood is dus nog altijd dat zoutgehalte. Het aanpakken hiervan komt dus het imago van brood als gezond product ten goede.
De overheid (Nationale Aanpak Productverbetering) verlangt van alle producenten om voor 2030 hun producten gezonder te maken. Ook producten die al gezond zijn. Dus we moeten minderen met zout, suiker en vet. Als bakkerijsector kiezen we ervoor om onze verantwoordelijkheid te nemen en niet af te wachten tot de overheid specifieke maatregelen neemt. 

Bakkerszout 2.0

Minder zout toevoegen is lastig omdat dit ook invloed heeft op de smaak en het bakproces. Daarom kijkt NBC, samen met branchepartijen, naar een herformulering van bakkerszout met andere zout-samenstellingen, die minder natrium in zich hebben maar wél de voordelen van onder andere jodium, bakgemak en smaak behouden. 
Bakkerszout 2.0 is een gezamenlijk bakkerijproject, om dit voor alle bakkerijen in Nederland te faciliteren. Zo hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden. 

Gedegen project

NBC voert dit project uit namens en in samenwerking met de brancheverenigingen Nebafa, NVB en NBOV. Het is een groot en gedegen project bestaande uit: literatuuronderzoek, bakproeven, smaaktest, lijntest (werkt het deeg goed op grote schaal) en een pilot.

Bakkerszout 2.0 is een mooi voorbeeld van een sectorbreed project waarmee we initiatief nemen en onze verantwoordelijkheid nemen om onze consumenten tevreden én gezond te houden.

Altijd op de hoogte blijven?