Moet ik mijn brood verrijken met foliumzuur?

22 mei 2008
vraagbaak_04_2008_page1_image1

De kranten stonden de afgelopen weken bol van het nieuws dat brood moet worden verrijkt met foliumzuur. Natuurlijk levert dat veel vragen op bij bakkers. Daarom gaat Debora van Zee, voedingsdeskundige bij het Nederlands Bakkerij Centrum, in op dit onderwerp.

“De Gezondheidsraad heeft een rapport geschreven over de vraag hoe de foliumzuurvoorziening van de Nederlandse bevolking beter kan. Door alle media-aandacht lijkt het alsof de Gezondheidsraad de verrijking van brood met foliumzuur als ideale oplossing ziet voor het voorkomen van open ruggetjes bij pasgeboren kinderen. Wie het volledige rapport leest, ontdekt dat de mening van de Gezondheidsraad genuanceerder is.”

Onderzoek

“De Gezondheidsraad noemt de verrijking van basisvoedingsmiddelen met foliumzuur inderdaad als een van de beleidsmaatregelen die (in theorie) kunnen bijdragen aan een verbeterde foliumzuurstatus voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Maar zij maakt wel een aantal kantekeningen. Er is meer onderzoek nodig naar de vraag of toevoeging van foliumzuur überhaupt een reële optie is. Bovendien is het met de huidige Europese wetgeving niet mogelijk een dergelijke verrijking verplicht te stellen.”

Advies

“Het ministerie van VWS brengt binnenkort op basis van dit rapport advies uit aan de Tweede Kamer. De verschillende brancheverenigingen en het NBC houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en worden hierover ook door VWS geïnformeerd. Tot die tijd adviseren wij bakkers om niet ‘op eigen houtje’ brood te verrijken met foliumzuur. Dat past ook in de verantwoordelijkheid die de bakkerijsector draagt en neemt als leverancier van het belangrijkste basisvoedingsmiddel in Nederland.”

Altijd op de hoogte blijven?