Verpakkingsbelasting afgeschaft

4 juli 2012

De belasting op verpakkingen verdwijnt per 1 januari 2013 definitief. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) en het verpakkende bedrijfsleven hebben daarvoor een overeenkomst getekend, zo meldt EVMI. Met de overeenkomst garanderen producenten, importeurs en verkopers van verpakte producten dat zij de komende tien jaar de kosten voor inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsmateriaal betalen. Daarmee wordt jaarlijks €115 miljoen bespaard op het Afvalfonds.

De bedrijven beloven in de raamovereenkomst, dat ze de komende jaren meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken, en de hele verpakkingsketen verder zullen verduurzamen. Ook staan ze borg voor een robuust en toereikend financieringsstelsel. Hiermee worden gemeenten vergoed voor het inzamelen van verpakkingsafval. Daarnaast staat het bedrijfsleven garant voor jaarlijks 20 miljoen euro, voor de aanpak van zwerfafval. De bedrijven blijven betalen voor de lopende campagne Nederland Schoon. Bovendien betaalt het bedrijfsleven een Kennisinstituut Verpakkingen dat de komende jaren een ‘verduurzamingsagenda’ opstelt en uitvoert om de hele verpakkingsketen te verduurzamen.

Minder kunststof

Zo hebben bedrijven onder meer al toegezegd het gehalte aan hergebruikt PET-materiaal in nieuwe flessen te verhogen, minder materiaal in kunststofverpakkingen en minder kunststofwikkels te gebruiken en het pvc-gebruik in verpakkingen te verlagen. Ook wordt nog een onderzoek ingesteld naar de gescheiden inzameling van drankenkartons.

Het afschaffen van de verpakkingenbelasting is bedoeld om de regeldruk te vereenvoudigen en te verminderen. Het lag al besloten in het Belastingplan 2012. Het akkoord is ondertekend namens onder meer de FNLI, het CBL, de RND, de vereniging van Fabrikanten (Fiar) en Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL).

Altijd op de hoogte blijven?