Projectsubsidie voor Foodvalley NL van ministerie van VWS

14 juli 2023 Redactie Food Unsplash

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft Foodvalley NL’s Healthier Food – Innovate for Good Community een projectsubsidie van 800.000 euro. De community stimuleert een gezonder voedselaanbod om de gezonde keuze voor consumenten makkelijker te maken.

“De subsidie is een teken van steun vanuit het ministerie voor het stimuleren van innovatieve bedrijven en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die bijdragen aan een gezondere voedselomgeving”, aldus  Foodvalley NL.   

Gezonde voeding

Een gezonder voedselaanbod is het doel van Foodvalley NL’s Healthier Food – Innovate for Good Community. Hierbij richt de community zich op het slechten van barrières die alleen samen – van boer tot winkel – opgelost kunnen worden. Er is hierin specifieke aandacht voor het zout, suiker, verzadigd vet en vezelgehalte van het voedselaanbod, in lijn met de Nationale Aanpak Product Verbetering (NAPV).

Aanleiding voor de lancering van de community is het hoge aandeel ongezonde producten in onze voedselomgeving – met negatieve gevolgen voor de gezondheid. Tevens de uitdaging van de sector om gezonde voeding rendabel in het schap te krijgen. Een collectief probleem dat vraagt om een collectieve aanpak.  

Lancering community

Eind 2023 en begin 2024 vindt de officiële lancering van de Healthier Food – Innovate for Good Community plaats en worden de eerste initiatieven met partners opgestart. In de voorbereiding van de community brengt Foodvalley NL de collectieve knelpunten en het innovatie-ecosysteem in kaart. Hierbij wordt onder andere ook gekeken naar de kansrijke innovaties, de belangrijkste spelers en randvoorwaarden om succesvol te kunnen implementeren.

Vervolgens brengt Foodvalley koplopers samen: (voedsel)producenten, distributeurs, NGO’s, kennisinstellingen en financiers die voorop willen lopen in het gezonder maken van het productaanbod. De partners van de community verbinden zich aan het ontwikkelen, uitrollen en opschalen van concrete initiatieven, waardoor de consument straks makkelijker toegang krijgt en keuzes kan maken voor gezonde voeding.  

Foodvalley NL

"In 2050 moet het voedselsysteem voldoende voedsel bieden aan 10 miljard mensen wereldwijd. Lekker, betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel, geproduceerd met respect voor dieren en onze planeet. Dit is een grote uitdaging die haalbaar is als we onze krachten bundelen om samen de toekomst van ons voedselsysteem vorm te geven", aldus Foodvalley NL.   

De urgentie is duidelijk, er zijn echter obstakels die individuele partijen niet alleen kunnen overwinnen. Als Practice Leader begeleidt Foodvalley NL partijen van ambities naar de praktijk. Als onafhankelijke organisatie jagen we collectieve actie aan met frontrunners in een breed scala aan sectoren en landen. We bieden hen toegang tot de juiste mensen, financiële middelen, gedeelde faciliteiten en best practices. Het resultaat: toekomstbestendige bedrijven en gezonde sectoren.  

Altijd op de hoogte blijven?