Wel of geen VOF?

11 oktober 2023 Bouwer & Officier
Is de VOF als ondernemingsvorm nog aantrekkelijk? Deze vraag krijg ik vaak voorgelegd. Vanuit fiscaal perspectief is dat niet vreemd omdat in 2022  de beslissing viel om de zelfstandigenaftrek versneld af te bouwen.

Van circa 6.000 per vennoot (in 2022 ) gaat de zelfstandigenaftrek naar circa 1.000 in 2027. Een daling van circa 5.000 euro kost de ondernemer netto minimaal circa 1.600 op jaarbasis. 
Daar is nog bijgekomen dat het niet meer mogelijk is om vanaf 2023 een fiscale oudedagsreserve (FOR) op te bouwen.

Belastingdruk BV is verhoogd

Of dit echter zal leiden tot een hausse aan overgangen naar een BV-constructie valt nog maar te bezien. De belastingdruk voor de BV is ook al verhoogd. Tevens krijgt de BV-ondernemer te maken met een toenemende belastingdruk bij winstuitkering uit zijn BV. De ingezette tendens om vermogens (dus ook de waarde van de BV) zwaarder te belasten, zal ons inziens worden voortgezet. 

Ontbreken van vastlegging

Los van het fiscale plaatje lopen wij in de praktijk nogal eens aan tegen slecht opgestelde VOF-contracten of nog erger: het ontbreken van vastlegging.
De reden om dit niet te doen is er mijn inziens niet. In een goede VOF-akte regelt u de onderlinge afspraken en legt u vast wat er dient te gebeuren als het zakelijke huwelijk op de klippen loopt.  

Valkuil van een VOF

De valkuil bij de oprichting van een VOF is vaak dat het lekker eenvoudig is. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is snel geregeld en een bezoek aan de notaris is niet noodzakelijk. 
Het ontbreken van een VOF-akte onder het motto ‘Dat komt later wel’, zien wij dan helaas in de praktijk nogal eens gebeuren.
Als de zakelijke relatie bekoelt en een van de partners eruit wil stappen, leidt dit niet zelden tot misverstanden en meningsverschillen.

VOF-akte

In een goede VOF-akte staat beschreven dat de andere partner de zaak mag voortzetten als de andere eruit stapt waarbij het onverhoopt overlijden ook wordt meegenomen. De financiële afwikkeling zal dan ook staan beschreven. De waardebepaling van de zaak is daarbij van cruciaal belang. 
De methode van waardering kan worden vastgelegd in de VOF-akte. Ook wordt opgenomen hoe de betaling van de uitkoop zal plaatsvinden.
Verder kunt u afspraken maken over hoe te handelen als een van de partners arbeidsongeschikt raakt. Als dit langdurig is, kunt u de afspraak maken dat de betreffende partner er uitstapt. 

Arbeidsongeschiktheid

Niet onverstandig is dat de partners van elkaar weten dat het risico van arbeidsongeschiktheid is verzekerd. Een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven kan gewenst zijn als de waarde van de zaak behoorlijk oploopt om zo een afkoop bij overlijden te kunnen financieren.
Wij wensen u dan ook een goede vastlegging van uw onderlinge afspraken. 

Michel Duijm
Accountantbij Bouwer & Officer bij Belastingadviseurs voor 
bakkers, te Hazerswoude.
Tel: 071 – 34 190 00
Meer info: www.bouwer-officier.nl

Altijd op de hoogte blijven?