Drie thema's voor de voedingsmiddelenindustrie in 2024

2 januari 2024 Marcel Koks Infor
In 2024 zullen ontwikkelingen in de wereld en in het bijzonder de voedingsmiddelenindustrie nog sneller gaan. Concurrentie neemt verder toe, klanten veranderen hun gewoonten en ze stellen strengere eisen. Alleen die bedrijven die ‘verandering’ als één van hun kernwaardes hebben overleven. Zij investeren in nieuwe geavanceerde manieren van zakendoen en durven risico te nemen. Marcel Koks, senior food industry strategy leader bij Infor, deelt drie belangrijke thema's voor de voedingsmiddelenindustrie in 2024.

Als je bedrijfssoftware nog niet innovatief, duurzaam, veilig en schaalbaar is, dan moet je daar zeker in investeren in 2024. Bij Infor geloven we dat dit je bedrijf flexibel en toekomstbestendig maakt. Uitgangspunt daarbij is je (toekomstige) bedrijfsvoering en bedrijfsresultaat, niet de technologie zelf. Realiseer je ook dat succes in 2024, en daarna, nog meer dan voorheen draait om data en hoe je die data inzet om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

1. Alleen wat je ziet kun je verbeteren
Zeker in de voedingsmiddelenindustrie is een moderne technologische basis noodzakelijk die het bedrijf wendbaar en efficiënt maakt. Zowel qua productie als bij het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten. De bierindustrie staat bijvoorbeeld in het voorjaar in het teken van fris en licht witbier; in de herfst domineren bokbier en andere donkere bieren. Een platform dat alle beschikbare data kan gebruiken om de bedrijfsvoering te verbeteren is daarbij cruciaal. Want dan kun je kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) inzetten om kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Dat kan alleen met gedetailleerde inzichten, want wat je niet ziet kun je ook niet verbeteren. 

2. Traceerbaar en duurzaam 
Ik zeg het nog maar een keer: de vraag van consumenten naar traceerbaarheid en transparantie neemt verder toe, zowel in de toeleveringsketen als daarbuiten. Deze vraag verbetert de voedselveiligheid en informeert consumenten over wat ze eten, hoe het is geproduceerd en waar het vandaan komt. Inzicht in de route die een tomaat gemiddeld aflegt is in toenemende mate onderscheidend.

Daarbij is ook een directe relatie met duurzaamheid. Duurzaamheid verbetert door een groter consumentenbewustzijn en daarnaast door certificeringen, nieuwe regelgeving en rapportage. En een verbeterde duurzaamheid voorkomt extra belastingen. Dat maakt juist die bedrijven aantrekkelijk voor investeerders die op zoek zijn naar duurzame organisaties.

3. Toenemende automatisering door tekort aan arbeidskracht
Het tekort aan arbeidskracht vergroot de vraag naar digitalisering en automatisering nog verder. Die toenemende arbeidskrapte en vraag naar grotere arbeidsproductiviteit onderschrijft ook ABN Amro in een sectorprognose eerder dit jaar. Niet alleen op de werkvloer, maar ook op het gebied van productie en verpakking. Zo kun je met bedrijfsprocesintelligentie geautomatiseerd controleren of administratieve processen consistent worden uitgevoerd. En bepalen waar menselijke interactie noodzakelijk is. Vervolgens kan AI voorstellen doen voor het aanpassen en automatiseren van bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld door robotische procesautomatisering (RPA) toe te passen. 

In 2024 is verandering dus onvermijdelijk in de voedingsmiddelenindustrie. Bedrijven moeten zich wapenen tegen een oplopend arbeidstekort maar ook voorbereid zijn op verstoring van de toeleveringsketen door geopolitieke onrust (en oorlog) en invloeden van het klimaat. Het succes van bedrijven hangt af van hoe snel ze zich kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. En met inzet van de nieuwste technologieën toch concurrerend te blijven.

Infor 

Infor is marktleider in industrie-specifieke cloudsoftware en ontwikkelt volledige ERP-oplossingen voor essentiële zakelijke applicaties en diensten. Infor beschikt over 17.000 medewerkers in 175 verschillende landen. 

  

Altijd op de hoogte blijven?