Sollicitatieperikelen

Smit en Smit Advocaten

Dat werkgevers voorzichtig moeten zijn met hun mededelingen gedurende en na sollicitatie-procedures, blijkt maar weer uit de volgende recente uitspraak van de rechtbank Den Haag.

In deze kwestie heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) via een uitzendbureau werkneemster aan het werk gehad. COA heeft haar na afloop een positief getuigschrift verstrekt. Een maand later heeft de werkneemster gesolliciteerd naar een andere functie binnen COA. Aan het einde van de gesprekken geeft de werkneemster – vrijwillig – aan dat zij zwanger is.

Een week later wordt de werkneemster gebeld door COA met de mededeling dat zij niet aangenomen zou worden. De werkneemster heeft dit telefoongesprek – zonder medeweten van COA – opgenomen. Uit het telefoongesprek blijkt dat de werkneemster een poos ‘uit de running’ zou zijn door haar zwangerschap en dat het dus niet zinvol zou zijn om haar nu in te werken en vervolgens weer weken te moeten missen. Dat zij zwanger was, ‘maakte de zaken namelijk wel anders’. De werkneemster werd wel gevraagd om na de bevalling weer contact op te nemen indien zij nog interesse zou hebben in de functie. Dat doet de werkneemster maar dan blijkt dat er een personeelsstop is.

Klacht

De werkneemster dient een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens die oordeelt dat COA verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht. Ook start zij een civiele procedure voor een schade-vergoeding. De werkneemster stelt dat, indien COA haar niet had gediscrimineerd, zij een dienstverband van twee jaar zou hebben gekregen met bijbehorend salaris. Zij stelt dan ook een vordering in van €82.000 wegens gederfd inkomen, gemiste pensioenpremies en een transitievergoeding. Daarnaast vordert zij €15.000 aan immateriële schadevergoeding wegens aantasting van haar (mensen)rechten.

Schadevergoeding

De kantonrechter oordeelt dat COA inderdaad een dienstverband heeft geweigerd vanwege de zwangerschap en wijst de schadevergoeding aan de werkneemster toe. De kantonrechter vindt het te ver gaan om te stellen dat de werkneemster twee jaar in dienst zou zijn getreden indien zij niet zwanger zou zijn geweest, maar vindt één jaar wél redelijk.

De geleden schade begroot de kantonrechter op één jaarsalaris, te weten €34.000. Ook de misgelopen pensioenpremie (€3.000) dient te worden vergoed. De immateriële schade-vergoeding wordt niet toegewezen, omdat er onvoldoende sprake is van geestelijk letsel. Dit neemt niet weg dat de werkgever een bedrag van €37.000 moet betalen voor een werkneemster die geen dag heeft gewerkt.

Voorzichtig met afwijzen

Werkgevers, let dan ook goed op! Er dient dus grote voorzichtigheid te worden betracht bij het afwijzen van sollicitanten (ook indien deze afwijzing telefonisch plaatsvindt), helemaal als deze aangeven zwanger te zijn.

logo-smit-en-smit-1

Smit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl

Lees ook
De onderneming en beperkte gemeenschap van goederen

De onderneming en beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is het huwelijksgoederenregime ingrijpend veranderd. Indien u vóór 1 januari 2018 in het huwelijksbootje bent gestapt, geldt de algehele wettelijke gemeenschap van goederen. Zo valt bij ondernemers ook de eigen zaak na het huwelijk in de gemeenschap.

Verpakkingsbeurs Empack organiseert webinar over nieuwe regels wegwerpplastics

Verpakkingsbeurs Empack organiseert webinar over nieuwe regels wegwerpplastics

Vanaf 3 juli geldt er in de EU een verbod op bepaalde Single Use Plastics (SUP). Daarom organiseert Verpakkingsbeurs Empack op 30 juni om 11.00 een webinar over de nieuwe wetgeving en wat dit betekent voor verpakkende bedrijven, verpakkingsproducenten, instanties en consumenten.

Ondernemers kunnen tot 30 juni SLIM-subsidie aanvragen

Ondernemers kunnen tot 30 juni SLIM-subsidie aanvragen

Werkgevers hebben tot 30 juni de tijd om de SLIM-subsidie aan te vragen. Deze regeling is bestemd voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee mkb-ondernemingen. Met deze subsidie kunnen ondernemers de kennis, vaardigheden en beroepshouding van hun werknemers verder ontwikkelen.