Fiscale regels voor de heilige koe

Michel Duijm_Bouwer en Officier

Waar we onze mond vol hebben over vereenvoudiging van de fiscale regels voor de bijtelling van de auto, daar blijkt de praktijk toch weerbarstiger.

Gedreven door stimulering van schoonrijden hebben we de afgelopen jaren wisselende percentages wat betreft de bijtelling voorbij zien komen die als doel hebben de CO2-uitstoot te verminderen. Een nobel streven maar het wordt er niet eenvoudiger op. Daarnaast is er een aantal jaren terug de vijfjaarstermijn ingevoerd om de berijders van een zakelijke auto voor die vijfjaarstermijn zekerheid te verschaffen over hun bijtelling. Omdat de regels meestal ingaan in het nieuwe jaar hebben we ook dit jaar weer een run gezien op levering van auto’s voor het nieuwe jaar.

De overheid heeft dit jaar namelijk aangekondigd dat de lage bijtelling van 4% voor elektrische auto’s vanaf 2019 alleen nog geldt tot een maximum bedrag van € 50.000. Daarboven geldt dan de Tesla taks met een bijtellingspercentage van 22%. Daar komt bovenop dat dit alleen geldt voor de jaren 2019 en 2020, daarna geldt een bijtellingspercentage van 22% over de gehele cataloguswaarde. Het is dus niets voor niets dat er een groot belang was om de auto in 2018 geleverd te krijgen.

Het lijkt er dus op dat de overheid het stimuleren van elektrisch rijden aan het beperken is en dat zij het aan de markt over laat, al zal het mij niet verbazen als wij volgend jaar weer andere stimuleringsmaatregelen zien.

Tip: Als u in het verleden geprofiteerd heeft van de lage bijtelling van de auto en de vijfjaarstermijn eindigt dan moet u er rekening mee houden dat het percentage bijtelling dus fors stijgt. Zeker voor ondernemers met een BV kan dit het moment zijn om de auto van de zaak tegen marktwaarde naar privé te halen om zo de hoge bijtelling te voorkomen. Laat dit eens doorrekenen door uw adviseur of dit de moeite loont.
Een vaak vergeten bijtelling waar ondernemers mee te maken krijgen, is de bijtelling voor de omzetbelasting. Immers als ondernemer kunt u de omzetbelasting over de aanschaf van auto’s terugvorderen. Dit geldt ook voor kosten als de brandstof, onderhoud etc.

De bijtelling bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Let op: de fiscale waarde van de auto wijkt af van de aanschafwaarde bij de grijze-kenteken-auto’s. De fiscale waarde is terug te vinden op de site van de RDW door het kenteken van de auto in te toetsen.

Op de bovengenoemde hoofdregel bestaan uiteraard weer uitzonderingen:

  • Bij aankoop van een marge auto geldt een bijtelling van 1,5%, immers u kunt geen btw verrekenen over de aanschaf, alleen over het gebruik.
  • Vanaf het 5e jaar na aanschaf gaat de bijtelling naar beneden van 2,7% naar 1,5%.
  • Het bijhouden van een sluitende kilometer-administratie waarbij u kunt aantonen dat u weinig privé kilometers rijdt: dan kunt u volstaan met een bijtelling van een pro rata deel van de autokosten. Voor de privé kilometers geldt voor de btw-bijtelling het woon-werk verkeer wel als privé kilometers.

De bijtelling voor de omzetbelasting geeft u aan in het laatste tijdvak van het jaar.

Het achterwege laten van de bijtelling kan vervelende consequenties hebben bij een belastingcontrole waarbij u achteraf vaak onmogelijk de juiste bijtelling kunt bepalen.

Bouwer en Officer_logoDe auteur, Michel Duijm, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000. Meer info: www.bouwer-officier.nl.

Lees alle columns van de accountants van Bouwer & Officier in ons dossier Financieel.

Lees ook
Wat brengt de voorjaarsnota ons?

Wat brengt de voorjaarsnota ons?

Normaal gesproken worden de begrotingsplannen op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het kabinet heeft nu aangekondigd dat het zijn plannen al in het voorjaar wil openbaren.

Verzonken kosten

Wat doe je als blijkt dat een investering niet rendabel is? Ga je er dan mee door omdat je al zo veel geïnvesteerd hebt of trek je dan de stekker eruit?

De vooruitdenkers

De vooruitdenkers

Vorige week vroeg mijn nichtje aan haar moeder of zij geen paspoorten voor haar en haar broertjes moest gaan regelen, “want als de oorlog ook bij ons komt, dan kunnen we alleen maar met het vliegtuig Europa uit vluchten”.