Een echte feestdag

4 september 2023 Pawel Czerwinski via Unsplash
Afgelopen week werd mijn zus 65. Vroeger was dat echt een feestdag (ervan uitgaande dat werk niet je hobby was), want dat was de datum dat de AOW inging en eventueel opgebouwd pensioen en/of oudedagsverplichting. 

Nu is de AOW-leeftijd 67 jaar en in 2028 67 jaar en drie maanden. Vervolgens komt daar naar verwachting elke vijf jaar drie maanden bij. Dat zou betekenen dat een nu 40-jarige naar verwachting op zijn/haar 69e AOW krijgt.
De huidige bruto AOW bedraagt per maand € 993 voor personen met een partner en € 1458 voor een alleenstaande. Wilt u toch graag op 65-jarige leeftijd stoppen met werken, dan zijn er diverse mogelijkheden om de jaren totdat uw AOW ingaat te overbruggen:
•    Door laten lopen van loon (indien in dienst van de eigen BV);
•    Interen op opgebouwd vermogen;
•    Uitkeren van dividend uit de eigen BV;
•    Overige inkomensbronnen in privé (bijvoorbeeld huur­inkomsten, rente bank of uitgeleende gelden of inkomsten uit aandelen);
•    Vervroegd pensioen;
•    Lijfrenteuitkeringen.
Bij de keuze speelt mee of u behoefte heeft aan Box I-inkomen om bijvoorbeeld de aftrek van hypotheekrente of persoonsgebonden aftrek te waarborgen. Bij de persoonsgebonden aftrek dient u te denken aan giften en zorgkosten. 
Hierna ga ik verder in op de aanvulling met behulp van lijfrenteuitkeringen, omdat per 1 juli 2023 daar toch wel iets belangrijks in is veranderd. Dit speelt zowel bij particulieren, ondernemers in de inkomstenbelasting als directeuren/aandeelhouders in dienst van de eigen BV. Deze laatste groep kon vroeger pensioen in de eigen BV opbouwen, maar dat kan sinds een aantal jaren niet meer.
In de wet Toekomst pensioenen is het opbouwpercentage van de jaarruimte per 1 juli 2023 voor lijfrenteaftrek verhoogd van 13,3% naar 30% met een maximum van € 34.550. Daarnaast is ook de reserveringsruimte, de inhaalruimte als u de laatste 10 jaar niet optimaal heeft gewaardeerd van de jaarruimte, verhoogd van € 8.065 naar € 38.000. Dus per saldo zou u jaarlijks, als u aan alle voorwaarden voldoet, ruim € 72.000 lijfrentepremie ten laste van uw inkomen kunnen brengen. Dat zou theoretisch tegen een tarief van 49,5% kunnen zijn en in de toekomst belast worden tegen een inkomstenbelastingtarief van 19,03%. Dus ongeacht het rendement op de afgestorte lijfrentepremie is het rendement op het belastingtarief circa 30%. Op een bedrag van € 72.000 is het belastingvoordeel dan bijna € 22.000. 
Mogelijkheden van lijfrenteuitkeringen zijn:
•    Levenslange uitkeringen die toekomen aan de belastingplichtige die uiterlijk ingaan in het jaar waarin hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en uitsluitend eindigen bij het overlijden;
•    Lijfrente toekomen aan de belastingplichtige en een looptijd hebben van minimaal vijf jaar en niet eerder ingaan dan het jaar waarin de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt en waarbij de uitkeringen ook niet meer bedragen dan € 24.168 per jaar (cijfers 2023).

Misschien bent u er nog helemaal niet toe om te stoppen met werken, maar het loont toch wel de moeite om hierop vooruitlopend naar uw financiële plaatje te (laten) kijken om zo van de eerste dag van uw AOW een feestdag te maken. 

Jack van der Voorn 
Accountant en fiscaal jurist bij Bouwer & Officier Accountants 
en Belastingadviseurs voor 
bakkers, te Alphen aan den Rijn
T: (085) 00 269 00
Meer info: www.bouwer-officier.nl

Bouwer en officier logo 2023

Altijd op de hoogte blijven?