Reactie NBOV en NBV op stakingen

22 december 2017

De werkgeversorganisaties in het bakkersbedrijf zien geen reden tot verdere onderhandelingen met FNV. DIt laten NBOV en NBV weten in een reactie op de stakingsacties die zijn gestart op 21 december om 23.00. De organisaties zijn teleurgesteld over deze acties. Tevens zijn NVB en NBOV van mening dat de communicatie van het FNV in dit traject onvolledig en onzuiver is.

FNV is tegen de nieuwe cao in het bakkersbedrijf die sinds 21 november 2017 geldt tussen beide werkgeversorganisaties en het CNV. Wat zijn de belangrijkste eisen van het FNV om de cao van het Bakkersbedrijf ter discussie te stellen?

  1. Het FNV vindt dat de loonontwikkeling onvoldoende is. Als op dit moment gekeken wordt naar een industriële bakker in de hoogste trede van zijn schaal, dan is het verschil tussen de afgesloten cao met CNV en NBOV/NVB en de eis van het FVN 4 cent per uur.
  2. Verder is het FNV van mening dat de afgeschafte toeslagen dienen te worden hersteld. Welke toeslagen zijn afgeschaft? Het betreft de extra toeslag voor het werken op de avond voor Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen voor de groep productie. De normale toeslagen uit de urenmatrix blijven voor deze tijden gewoon van toepassing. Verder is de toeslag voor het werken op Koningsdag alleen van toepassing op het winkelpersoneel en niet voor medewerkers in de productie.
  3. FNV wil de vakbondscontributie in de werkkostenregeling brengen. Werkgeversorganisaties zijn van mening dat dit een ongelijke behandeling met zich mee zou brengen tussen medewerkers die wel en medewerkers die geen vakbondslid zijn. Dit is onwenselijk en daarom niet op deze manier vastgelegd in de cao.
  4. Tenslotte is het FNV tegen de tijd-voor-tijd regeling. In de cao is hiervoor een pilot gesproken. Elke bedrijf kan zelfstandig - in samenspraak met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging - beslissen of zo’n regeling wordt geïntroduceerd. Bovendien zijn aan zo’n pilot voorwaarden verbonden om te voorkomen dat willekeur ontstaat.

NBOV en NVB benadrukken dat de geldende CAO die met CNV is afgesloten een goed resultaat is. De cao is op dit moment bindend voor de NVB en NBOV leden en daar werkzame medewerkers. Inmiddels loopt de aanvraag voor Algemeen Verbindend verklaring bij het Ministerie SZW. De verwachting is dat de AVV-verklaring eind januari zal worden verleend. Dan zal de cao Bakkersbedrijf bindend zijn voor de totale bakkerijbranche.

De huidige cao heeft een looptijd tot en met 30 maart 2019. Tegen die tijd zal er weer gesproken worden over de arbeidsvoorwaarden in de bakkerijbranche.

Altijd op de hoogte blijven?