Werkgevers nodigen FNV-achterban uit voor cao-overleg

30 maart 2017

Naar aanleiding van de recent gehouden FNV-actie op 28 maart tijdens de algemene ledenvergadering van de NBOV heeft NBOV-voorzitter Jos den Otter mede namens de NVB een tiental FNV-leden uitgenodigd voor overleg.

Werknemerseisen

Tijdens de protestactie bood vakbondsbestuurder Leo van Beekum namens het FNV een petitie en handtekeningen aan om de werknemerseisen kracht bij te zetten. De werkgeversorganisaties achtten deze eisen buitenproportioneel en brengen een forse loonkosten-stijging met zich mee.

Eindbod

Op 20 januari 2017 hebben de beide werkgeversorganisaties in de bakkerijbranche (NVB en NBOV) een eindbod uitgebracht. Dit eindbod is afgewezen door de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen. Samengevat biedt het eindbod onder andere:

  • meer wederzijdse flexibiliteit in de werkzaamheden via een urenbank;
  • afschaffing van het inhouden van 3 vakantiedagen bij ziekte;
  • loonsverhoging van 1,5% over een periode van 18 maanden;
  • aanpassing loondoorbetaling bij ziekte in de eerste maand: 90%;
  • nadere invulling en uitvoering van het derde WW jaar.

Uitnodiging

In een reactie op het aanbieden van de petitie en de handtekeningen reageerde NBOV-voorzitter Jos den Otter met een uitnodiging om het gesprek met elkaar voort te zetten. Daarbij zijn niet alleen de vakbondsbestuurders welkom, maar ook een tiental van de aanwezige actievoerders. “Er zijn meer zaken die ons binden dan scheiden. Wij zijn allen gebaat bij een toekomstbestendige bakkerijsector”, aldus Den Otter in een reactie tijdens de protestactie. De NBOV en NVB zien een reactie op hun uitnodiging met belangstelling tegemoet.

Altijd op de hoogte blijven?