Vijf Meesters presenteren hun ’table of honour’

10 mei 2022 Michelle de Koning

Foto: Table of Honour van Meester Patissier Rudolph van Veen

De Meestertitel is in principe voor het leven. Nieuw is nu dat de Meesters iedere vijf jaar een 'table of honour' presenteren. Ze maken daarvoor producten waaruit hun ontwikkeling blijkt en ze laten zien met welke activiteiten ze de afgelopen jaren het ambacht hebben ondersteund.

Deze ‘table of honour’ presentatie is in het leven geroepen om Meesters iedere vijf jaar in de gelegenheid te stellen aan een beoordelingscommissie te tonen dat zij de titels Meester Patissier of Meester Boulanger nog steeds uit kunnen dragen. Dit jaar toonden vier Meesters Boulanger (Wietse Schiere, Hiljo Hillebrand, Peter Bienefelt en Robèrt van Beckhoven) en twee Meesters Patissier (Robèrt van Beckhoven en Rudolph van Veen) hun ontwikkeling en verdiensten voor het vak. De Meesters presenteerden hun bijdragen aan Peter de Wit, Hans Som en vertegenwoordigers van NBOV en NVB. De beoordelingscommissies waren unaniem van mening dat deze Meesters met trots hun titel verder kunnen uitdragen.

Deze ‘table of honour’ werd tegelijkertijd gehouden met het Meesterexamen op 4 mei op het Summa college in Eindhoven. Om alle aandacht naar de strijd en prestaties van de potentiële nieuwe Meesters te laten gaan, vond de ‘table of honour’ dit jaar voornamelijk achter de schermen plaats. De Vereniging de Meesters is van plan om er de komende keren meer ruchtbaarheid aan te geven en ook dit onderdeel van het programma te delen met de hele branche.

Table of honour Hiljo Hillebrand Table of Honour van Meester Boulanger Hiljo Hillebrand

Table of honour Peter Bienefielt Table of Honour van Meester Boulanger Peter Bienefelt

Table of honour Robert van Beckhoven Table of Honour van Meester Boulanger en Meester Patissier Robèrt van Beckhoven

Table of honour Wietse Schiere Table of Honour van Meester Boulanger Wietse Schiere

Altijd op de hoogte blijven?