Vier Meester-kandidaten geslaagd voor theorie-examen

15 februari 2018

Twee patissiers en twee boulangers hebben het theorie-examen voor de titel Meester Patissier en Meester Boulanger succesvol afgerond. Deze vier kandidaten gaan door naar het praktijkexamen dat eind mei wordt afgenomen. In totaal waren er acht kandidaten. Hiervan doen twee boulangers nog een herexamen.

Het examen

De theorie-commissieleden van beide examens beoordeelden de ingeleverde praktijkopdrachten van de kandidaten. Tijdens het examen gaf  iedere kandidaat een presentatie, waarna beide commissies kritische vragen stelden over de ingeleverde opdracht. Twee kandidaten aan het Meesterexamen Boulanger moeten hun praktijkopdracht nog aanscherpen. De komende periode krijgen zij hiervoor de tijd.

De kandidaten die door zijn, gaan zich voorbereiden op de praktijkexamens. Deze vinden plaats op 29 en 30 mei 2018 bij het NBC in Wageningen. Hierbij moeten ze de ingeleverde opdracht gaan vertalen naar de praktijk en de examencommissie overtuigen van hun Meesterwaardigheid.

Meestertitel

De titels Meester Patissier en Meester Boulanger zijn door de bakkerijbranche erkend en genieten een brede steun. Om de Meestertitel te behalen, doorlopen de kandidaten een intensief traject met diverse beoordelingsmomenten voor (inter)nationale examencommissies. Kandidaten die het hele traject succesvol afronden, worden automatisch lid van Vereniging de Meesters. Hiermee groeit het aantal ambassadeurs voor de branche.

Op dit moment bestaat Vereniging de Meesters uit Robèrt van Beckhoven, Peter Bienefelt, Wilfred Haafs, Hiljo Hillebrand, Mark Plaating, Wietse Schiere (tevens bestuurslid) en Rudolph van Veen. Het bestuur bestaat uit Reginald Weeber (voorzitter), Peter van der Wal (penningmeester), Paul van Pelt (communicatie/sponsoring) en Martijn Verkerk (secretaris).

Altijd op de hoogte blijven?