Training voor begeleiders van studenten nieuwe opleiding Boulanger niveau 4

14 mei 2020
Foto: Unsplash

Vijf MBO scholen willen in het schooljaar 2020/2021 beginnen met de nieuwe opleiding Boulanger niveau 4 (specialistenopleiding). Dit betekent dat de studenten van deze opleidingen ook een leerbedrijf nodig hebben om het specialisme in de praktijk te ontwikkelen en toe te passen.  NBA start daarom een driedaagse training voor de begeleiders

Bakkersbedrijven kunnen profiteren van de kennisontwikkeling die deze opleiding met zich meebrengt en de uitstroom van studenten op een hoger niveau met een duidelijk specialisme. Deze studenten kunnen met hun nieuwe ideeën veel waarde hebben voor een leerbedrijf, maar zij vragen natuurlijk ook iets van de bedrijven. Een leerplek waar ze worden uitgedaagd om hun kennis creatief in te zetten en verder te ontwikkelen, innovaties toe te passen en een eigen visie te vormen op hun vak.

Training voor begeleiders

Om de praktijkbegeleiders hierbij te ondersteunen heeft de NBA een driedaagse training ontwikkeld in samenwerking met de trainer, Peter Bienefelt. De training is een combinatie van theorie en veel praktijk.
Tijdens deze training kijk je op een andere manier naar het broodbakproces. De training biedt ruimte voor nieuwe ideeën en inzichten. Er wordt dieper ingegaan op de werking van grondstoffen en de manier waarop je hiermee kunt sturen, het bakken met desem, viennoiserie en de innovaties in binnen- en buitenland. Een mooie ondersteuning bij het begeleiden van de niveau 4 Boulanger student, maar ook zeker een verrijking van de eigen kennis en inzichten.

De eerste training staat op 8, 15 en 16 juni gepland in Wageningen. NBA wil de training ook nog op andere locaties plannen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven op de website van NBA. We zijn nog bezig om de training ook op andere locaties te plannen. Hier kun je ook aangeven dat je graag naar de training op een andere locatie wilt gaan. Zodra de data hiervan bekend zijn, word je hierover geïnformeerd.

De training wordt geheel gesubsidieerd vanuit het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf. Het leerbedrijf ontvangt alleen een BTW factuur. 

Altijd op de hoogte blijven?