TenBa bestaat 10 jaar

WAGENINGEN — TenBa BV uit Wageningen viert dit jaar het feit dat het adviesbureau voor de bakkerijbranche 10 jaar bestaat. Inmiddels hebben ruim 1.000 bakkerijen gebruik gemaakt van de diensten van TenBa en heeft het adviesbureau met trots ruim 400 bakkerij ontwerpen op haar naam staan. TenBa heeft zich sinds de start op 7 februari 2006 door ontwikkeld tot een volwaardig taxatie- en adviesbureau voor de ambachtelijke én industriële brood- en banketbakkerij.

Internationaal

TenBa begeeft zich inmiddels ook op de internationale markt. Op verzoek van buitenlandse bakkerijen zijn er al diverse projecten ontwikkeld en uitgevoerd in Rusland, Malta, Oekraïne en Polen. Ook dit jaar lopen de aanvragen uit het buitenland door. Nederland en België blijven voor TenBa nog steeds de belangrijkste markten.

Historie

TenBa heeft een historie die decennia terugvoert tot aan de Nederlandse Bakkerij Stichting (NBS), destijds gevestigd in Den Haag. Binnen de NBS was er een technische afdeling waar technische adviseurs brood- en banketbakkerijen adviseerde over wet- en regelgeving, optimalisatie van de routing en lay-out en bakkerij techniek. Enerzijds met branchemiddelen om richting de overheid de belangen van de bakkerij te behartigen met kennis. Anderzijds werden individuele bakkerijen middels declarabele projecten geadviseerd.

NBC

In 1996 is de NBS opgegaan in het huidige Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) in Wageningen. Binnen het NBC werden dezelfde activiteiten, die bij de NBS werden uitgevoerd, ondergebracht binnen de afdeling Bedrijfsorganisatie. Nog steeds met dezelfde doelstelling, maar waarbij de belangenbehartigende rol steeds meer naar de achtergrond verdween. Het adviseren en taxeren van individuele bakkerijen raakte meer bekend, en is ook gaandeweg uitgegroeid tot de voornaamste hoofdtaak van de afdeling.

Eigen organisatie

In 2006 is TenBa ontstaan uit de verzelfstandiging van de afdeling naar een eigen organisatie door een management buy-out. TenBa heeft toen met het NBC de overeenkomst gesloten om de historische- en technische archieven over te nemen. Daarnaast nam TenBa de lopende projecten over om zo volledig zelfstandig te opereren. Het kantoor van TenBa is nog steeds gevestigd in het NBC-gebouw te Wageningen.

Bakkerijkopen.nl

In 2009 is de online dienst ‘Marktplein Bedrijven’ van het NBC overgenomen en direct omgedoopt tot het huidige Bakkerijkopen.nl. Inmiddels een succesvol online platform voor kopers en verkopers in de bakkerijbranche.

Unieke samenstelling team

TenBa bestaat inmiddels uit een organisatie met vier eigen medewerkers, waarbij op dit moment uitbreiding gezocht wordt met bakkerij adviseurs en een AutoCad tekenaar. TenBa heeft als enige bakkerij adviesbureau de beschikking over drie Gecertificeerde RegisterTaxateurs Bakkerij-inventarissen. Waarvan er twee bij zowel de Federatie TMV als de VRT zijn erkend en geregistreerd. Hun kwaliteit, kennis en onafhankelijkheid wordt periodiek getoetst door certificeringsbedrijf Hobéon SKO volgens ISO normering.

Lees ook
Hoe heter je bakt, hoe beter?

Hoe heter je bakt, hoe beter?

Productveiligheid hangt nauw samen met de temperatuur waarop je producten bereidt en bewaart. Hoe meer hitte je een product geeft, des te minder bacteriën overleven, maar hitte geeft ook bruinkleuring waarbij acrylamide gevormd wordt en dat is een schadelijke stof.

Hoe richt je zelfbediening in de winkel goed in?

Hoe richt je zelfbediening in de winkel goed in?

Het liefst laat u klanten uw lekkernijen van dichtbij zien en ruiken. Zelf je producten mogen pakken uit mooi uitgestalde manden zorgt ook voor een leuke klantbeleving, maar denk bij de inrichting en de organisatie aan een paar dingen. De Hygiënecode vereist dat u bakkerijproducten verpakt of afschermt of er voldoende toezicht op houdt. Daarnaast, en...

NBC: broodprijs stijgt maximaal 5 tot 10 procent

NBC: broodprijs stijgt maximaal 5 tot 10 procent

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) laat richting de consumentenmarkt weten dat er vooralsnog geen sprake is van grote stijgingen in de broodprijs. Vanwege de oorlog in Oekraïne was de verwachting dat de broodprijs zou verdubbelen. Uit cijfers van het NBC blijkt dat de stijging maximaal 5 tot 10 procent is, in vergelijking met dezelfde periode vorig...