Stichting Bakkracht evalueert pilot Bedrijfsontwikkelplan

Bakkerij_pixabay

We kunnen meer leren van elkaar. Dat is een belangrijke uitkomst van de pilot Bedrijfsontwikkelplan, die afgelopen jaar door de stichting Bakkracht is aangeboden aan veertien ambachtelijke en industriële bakkerijen. “Er blijkt veel kennis op de werkvloer aanwezig, vaak zonder dat collega’s dat van elkaar weten.”

De pilot Bedrijfsontwikkelplan liep van maart tot en met november 2022 en is een groot succes geworden. De deelnemende bakkerijen zijn enthousiast en concreet met de resultaten en uitkomsten aan de slag gegaan. Soms in het groot, bijvoorbeeld door leiderschapstrajecten voor groepen op te starten. Vaak in het klein en heel laagdrempelig, bijvoorbeeld door kennissessies of meeloopdagen in het bedrijf te organiseren, zodat collega’s meer van elkaars werkzaamheden te weten komen en opsteken.

Organisatiedoelstellingen

“Tijdens de pilot Bedrijfsontwikkelplan hebben wij de deelnemende bakkerijen drie strategiesessies in het bedrijf aangeboden, onder leiding van een adviseur van Wecreate”, vertelt coördinator van de stichting Carla Zwierstra. “Tijdens deze sessies zijn de organisatiedoelstellingen voor de toekomst bepaald en ook is bekeken welke kennis en vaardigheden nodig zijn om die doelstellingen te behalen. Verschillende trends binnen zowel de bakkerijbranche als op nationaal niveau zijn besproken en dienden als basis om de organisatiedoelstellingen vast te leggen. Daarna is op interactieve wijze gewerkt aan een leer- en ontwikkelplan op functiegroepniveau.”

Omdat tijdens de strategiesessies is gesproken met allerlei medewerkers uit het bedrijf - van directie, management en ondernemers tot leidinggevenden en medewerkers – heeft iedereen de kans gekregen om zijn of haar zegje te doen. Zo ontdekten de deelnemers onderling én samen met de adviseur allerlei manieren om ook intern aan leren en ontwikkelen te (blijven) werken. “Een van de deelnemers gaf aan dat er meer energie en betrokkenheid in het team is ontstaan”, vertelt Zwierstra. “Dat is een prachtige uitkomst. Ook zien we dat leren en ontwikkelen bij de deelnemers steviger op de kaart is komen te staan en dat er aandacht is ontstaan voor zowel harde als ook zachte vaardigheden. Bij ‘hard skills’ kun je denken aan ICT-vaardigheden, vaktechnische kennis of kennis van grondstoffen. Bij ‘soft skills’ gaat het bijvoorbeeld om communicatieve vaardigheden, creatief denken en leiderschapsvaardigheden.”

Nieuwe Bedrijfsontwikkelplannen in 2023

Omdat de pilot een succes is geworden, gaan de stichting Bakkracht en Wecreate in 2023 door met het aanbieden van het Bedrijfsontwikkelplan. Het bedrijfsontwikkelplan wordt voor het grootse deel gesubsidieerd door Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en een subsidie vanuit FIT2030. Geïnteresseerde bakkersbedrijven kunnen zich melden bij Carla Zwierstra (tel. 06 – 83 22 87 28 of mail carla.zwierstra@bakkracht.nl).

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Dossiers
Lees ook
Nieuw platform Wereld van de Bakkerij biedt inspiratie voor jongeren

Nieuw platform Wereld van de Bakkerij biedt inspiratie voor jongeren

Welkom in de wereld van de bakkerij! Dat staat in grote letters op de homepage van het nieuwe online platform www.wereldvandebakkerij.nl. Het platform is een initiatief van de stichting Bakkracht en moet jongeren niet alleen enthousiasmeren voor het bakkersvak, maar hen ook op de juiste route naar de gewenste opleidingen zetten.

Pilot Bedrijfsontwikkelplan biedt concrete ondersteuning bij opleiden

Pilot Bedrijfsontwikkelplan biedt concrete ondersteuning bij opleiden

“Leren doen wij eigenlijk iedere dag.” Dat concludeert Derkjan Marsman na deelname aan de pilot Bedrijfsontwikkelplan, aangeboden door de stichting Bakkracht. “Een groot deel van de ontwikkeling van onze bakkerijmedewerkers vindt plaats door ‘learning by doing’. Toch is het heel waardevol om onder begeleiding van professionele adviseurs te bekijken...

‘Durf te vertragen om te versnellen’

‘Durf te vertragen om te versnellen’

Bewust bezig zijn met leren op de werkvloer. Dat is een belangrijke pijler onder de werkzaamheden van de stichting Bakkracht en tevens de insteek van de pilot Bedrijfsontwikkelplan. Veertien ambachtelijke en industriële bakkerijen onderzochten deze zomer welke kennis en vaardigheden hun teams nodig hebben om de gewenste bedrijfsdoelen in de toekomst...