Ruim een derde meer warme brood- en banketbakkers in tien jaar tijd

baguette_Mamie Gourmande BIB 5-2018_Foto Oscar van der Wijk

Foto: Oscar van der Wijk

De populariteit van warme bakkers bij de Nederlandse consument is tussen 2011 en 2021 aanzienlijk toegenomen ten koste van onder meer de koude bakkers (brood- en banketwinkels zonder noemenswaardige eigen productie). Het aantal warme bakkersbedrijven groeide in deze periode namelijk met 35 procent, terwijl het aantal koude bakkers juist een daling met 5 procent liet zien. Absoluut en relatief kwam de groei van de warme bakkers vooral van de kleinste en de grootste bedrijven en moesten middelgrote bakkers in aantal een flinke stap terug doen. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Kleinste warme bakkersbedrijven groeien het hardst in aantal   

Bakkers grafiek CBS_1

Het aantal warme bakkersbedrijven nam de afgelopen tien jaar per saldo toe met in totaal 795 bedrijven (+35 procent) van 2270 begin 2011 tot 3065 begin 2021. Absoluut kwam de groei vooral van de kleinere warme bakkers. Warme bakkers met slechts 1 werkzame persoon verviervoudigden ruimschoots in aantal, van 300 in 2011 tot 1355 begin 2021 (+351,7 procent) en bakkersbedrijven met 2 werkzame personen namen met 40 in aantal toe (+14,3 procent). Van de groep grotere bakkerijen groeide vooral het aantal bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen relatief sterk (+42,9 procent) van 35 bedrijven in 2011 tot 50 in 2021). Naast winnaars waren er ook verliezers onder de warme bakkers. Vooral de middelgrote bedrijven verloren aanzienlijk terrein. Zo nam het aantal bedrijven met 5 tot 10 werkzame personen met 230 af van 700 tot 470 (-32,9 procent).

Aantal koude bakkers daalt met ruim 5 procent

Bakkers grafiek CBS_2

Het aantal koude bakkers daalde de afgelopen tien jaar met 5,2 procent van 765 bedrijven in 2011 tot 725 begin 2021. De grootste aderlating deden de koude bakkers met 2 werkzame personen, hier verdwenen 45 bedrijven (-22,5 procent). De groep grote koude bakkers met 20 tot 50 werkzame personen, die begin 2011 nog 15 bedrijven telde, is inmiddels geheel van het toneel verdwenen (-100 procent).

80 procent van de bakkersbedrijven bakt eigen brood en banket

Bakkers grafiek CBS_3

Warm en koud bij elkaar telde Nederland begin 2021 in totaal 3790 bakkersbedrijven, een kwart meer dan begin 2011 toen er in totaal 3035 bedrijven waren. In 2011 was drie van de vier bakkersbedrijven een warme bakker. Door de ontwikkelingen sinds 2011 was dit begin 2021 toegenomen tot vier van de vijf bedrijven.

Grootste groei warme bakkers in Noord-Holland

Bakkers grafiek CBS_4

Een bakkersbedrijf kan meer dan 1 vestiging hebben. In totaal hadden de 3065 warme bakkersbedrijven die Nederland begin 2021 telde 3815 vestigingen, in 2011 waren dat er nog 3070. In tien jaar tijd zijn er dus 815 warme bakkersvestigingen bijgekomen (+24,3 procent). In Noord-Holland kwamen er met 185 vestigingen de meeste vestigingen bij (+34,6 procent) tot een totaal van  720. Zuid-Holland telde begin 2021 met 810 de meeste vestigingen. Het kleinste aantal was  gehuisvest in Groningen en Flevoland (elk 90). Friesland is de enige provincie waar het aantal warme bakkersvestigingen tussen 2011 en 2021 daalde (-5, is -3,8 procent).

Aantal vestigingen koude bakkers stabiel

Bakkers grafiek CBS_5

Het aantal koude bakkersvestigingen is tussen 2011 en 2021 nauwelijks veranderd. Het totaal aantal daalde van 1310 tot 1300 (-0,8 procent). De verschillen in ontwikkeling per provincie zijn echter groot. Zo steeg het aantal vestigingen in Flevoland (+25 procent), Noord-Holland (+13,5 procent) en Friesland (+ 12,5 procent), terwijl in Groningen (-22,2 procent), Limburg (-13,6 procent) en Drenthe(-12,5 procent) het aantal vestigingen duidelijk afnam.

Dossiers
Lees ook
Gewijzigd arbeidsrecht

Gewijzigd arbeidsrecht

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsovereen-komsten werd op 19 april aangenomen door de Tweede Kamer. Per 1 augustus 2022 moet de wet gaan zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden van werknemers.

Nieuwe wet excessief lenen

Nieuwe wet excessief lenen

Op 24 maart 2022 stuurde staatssecretaris Van Rij een wetsvoorstel, waarmee excessief lenen van de eigen vennootschap(pen) wordt aangepakt, naar de Tweede Kamer.

Bakker Piet houdt vast aan transparantie

Bakker Piet houdt vast aan transparantie

Een gloednieuwe bakkerij met lunchroom en vergaderfaciliteiten. Ronny en Esther van der Horst van Bakker Piet verhuisden van een kleine bakkerij in het dorp naar een nieuwe plek aan de rand van Elspeet. Bij de nieuwbouw gold als stelregel dat alles transparant moest zijn.