Pilot Bedrijfsontwikkelplan stichting Bakkracht van start

6 april 2022 Redactie Bakkers in bedrijf Pixabay

De pilot Bedrijfsontwikkelplan van de stichting Bakkracht is van start gegaan. Vijftien bakkersbedrijven, variëren van industrieel tot klein ambachtelijk, zetten de komende maanden bedrijfsmatig een stip op de horizon. Ondernemers en medewerkers onderzoeken vervolgens samen welke kennis en vaardigheden moeten worden ontwikkeld om de gestelde doelen te bereiken.

Het Bedrijfsontwikkelplan geeft aan waar een (bakkers)bedrijf naartoe wil, maar brengt ook duidelijk in kaart welke kennis, vaardigheden en functies hiervoor nodig zijn. Bovendien brengt het in beeld hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen, aansluitend bij de gestelde ontwikkeldoelen van het bedrijf en de eigen behoeftes.

Allrounders

De Haagse banketbakkerij Maison Kelder is een van de deelnemers aan de pilot. “Wij beschikken over veel vaktechnische kennis en maken vrijwel alles zelf: van koek tot chocolade en van jams tot advocaat. De kennis van leerlingen die we binnen krijgen, sluit daarbij niet altijd goed aan. Daarom willen we een goed opleidingsplan ontwikkelen voor onze interne organisatie”, aldus productiemanager Tistan van Dorst. “Overigens zoeken we niet alleen naar de overdracht van de juiste vaktechniek. Het gaat ook om organisatorische aspecten. Er komt zoveel kijken bij de juiste uitoefening van ons vak! Als wij van onze medewerkers allrounders kunnen maken, maakt dat ons bedrijf sterker en veiliger.”

Aanpak

De pilot biedt alle deelnemende bedrijven drie gezamenlijke sessies aan op locatie. In de eerste sessie ligt de focus op de organisatie. Er wordt besproken wat de geschiedenis van het bedrijf is, waar het nu staat, wat de organisatiecultuur kenmerkt en waar de ondernemer heen wil. In de tweede sessie ligt de focus op de medewerkers. Welke ambities hebben zij en welke kennis en vaardigheden zijn er nodig om de beoogde doelen te realiseren? In de derde sessie worden de uitkomsten van de eerste twee sessies aan elkaar gekoppeld om een actieplan op te stellen. Er volgt een concreet en praktisch advies, onder andere over hoe het bedrijf met haar medewerkers kan werken aan leren en ontwikkelen.

Co-creatie

In de pilot van de stichting Bakkracht draait alles om co-creatie: op een interactieve manier samen aan de slag gaan om tot praktische en concrete uitkomsten te komen. Het Bedrijfsontwikkelplan geeft bakkersbedrijven de regie over de noodzakelijke ontwikkeling van hun medewerkers, terwijl die medewerkers zelf ook betrokken zijn bij de totstandkoming van plannen, doelen en ambities. Dat vergroot de draagkracht en stimuleert iedereen binnen het bedrijf om daadwerkelijk in actie te komen.

Na evaluatie van de pilot kunnen ook andere geïnteresseerde bakkersbedrijven zich vanaf de zomer aanmelden voor deelname aan het Bedrijfsontwikkelplan. Kosten bedragen maximaal € 1.500 per bedrijf.

Bron: Stichting Bakkracht

Altijd op de hoogte blijven?