Overheid benoemt commissie voor verduurzaming industrie

20 februari 2023 Redactie Food Pixabay

Ook de industrie moet aan de slag met verduurzaming. Hiervoor heeft het kabinet de Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie ingesteld. “Met de maatwerkaanpak kijken we wat de industrie extra én eerder kan doen om te verduurzamen”, aldus minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

De nieuwe onafhankelijke commissie brengt advies uit en gaat advies uitbrengen en controleert of de afspraken die bedrijven en overheid maken ambitieus genoeg zijn om verder uit te werken in de concrete maatwerkafspraken. Zo kijkt de commissie of deze afspraken voldoende bijdragen aan extra en snellere CO2-reductie en of er concrete doelen worden vastgelegd op het gebied van stikstofreductie en de impact op de leefomgeving. Ook toetst de commissie of de afspraken haalbaar en doelmatig zijn.

Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie

Op voorstel van minister Adriaansens is Carolien Gehrels (Global Director Energy Transition Arcadis,  wethouder namens de PvdA van Amsterdam van 2006 tot en met 2014) benoemd tot voorzitter van de commissie. Verder bestaat de commissie uit: Ton Büchner (ondernemer en voorheen onder andere CEO van AkzoNobel), Tanja Cuppen (Chief Risk Officer van ABN AMRO), Pieter Boot (tot voor kort werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving als sectorhoofd Klimaat, lucht en energie) en Laurens de Vries (hoogleraar Complexe Energietransities bij de TU Delft). Omdat ieder maatwerktraject anders is kan er een extra gastdeskundige worden benoemd voor deskundig advies.

Maatwerkaanpak

Met deze maatwerkaanpak wil de overheid de grootste industriële uitstoters stimuleren om sneller minder CO2 uit te stoten. Bedrijven worden met de maatwerkaanpak uitgedaagd zelf met ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot van hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren. Minister Adriaansens: "Deze aanpak is nieuw, voor zowel bedrijven als voor de overheid. Onafhankelijk advies of we de goede dingen doen, is voor mij cruciaal. Het gaat tenslotte om grote en serieuze investeringen en aanpassingen, die we niet van de een op de andere dag kunnen regelen. Dat moet zorgvuldig, met oog voor ambitie en haalbaarheid. Ik ben daarom ontzettend blij dat we deze commissie hebben benoemd.”

Altijd op de hoogte blijven?