Overeenstemming over nieuwe CAO Bakkersbedrijf

GOUDA - De bakkerijbranche heeft een nieuwe cao. Partijen betrokken bij de CAO Bakkersbedrijf hebben hierover overeenstemming bereikt. Bakkers gaan er in de cao qua loon per 1 november 2015 met 1 procent op vooruit. In april 2016 volgt nog eens een loonsverhoging: van 0,5 procent. De nieuwe cao geldt anderhalf jaar: van 1 april 2015 tot 1 oktober 2016.

Uitzendkrachten

De cao-tekst over uitzendkrachten wordt op basis van de gemaakte afspraken in overeenstemming gebracht met het uitgangspunt ‘gelijk loon bij gelijk werk’. Het uurloon behorende bij salarisschaal 1, 22 jaar en 0 functiejaren (Hoofdstuk 2) wordt aangepast voor medewerkers die op of na 1 november 2015 in dienst zijn getreden respectievelijk te werk zijn gesteld.

Vitaliteitsregeling

In verband met de verhoging van de aow-leeftijd naar 67 jaar volgt de invoering van een zogenaamde Vitaliteitsregeling ‘80-90-100’ per 1 januari 2016 voor 60-plussers. Dit houdt in dat werknemers van 60 jaar of ouder hun werkweek tot 80 procent kunnen terugbrengen, dat zij 90 procent van hun loon behouden en dat de pensioenopbouw 100 procent blijft.

Schrappen

  • Hier staat met ingang van 1 januari 2016 - dus niet met terugwerkende kracht- tegenover:
  • -    het schrappen van één vakantiedag van álle werknemers, van jong tot oud;
  • -    het schrappen van alle seniorendagen bij álle medewerkers;

-    het schrappen van alle bovenwettelijke vakantiedagen bij de deelnemers aan de Vitaliteitsregeling. Bovenwettelijk zijn alle vakantiedagen boven vier maal de wekelijkse arbeidsduur.

-    de jubileumdagen worden vervangen door drie éénmalige gratificaties: 50 procent van het maandsalaris bij een dienstverband van 25 jaar, 75 procent van het maandsalaris bij een dienstverband van 30 jaar en 100 procent van het maandsalaris bij een dienstverband van 40 jaar.

Overgangsregelingen

Daarnaast komen er overgangsregelingen voor bedrijven met meer dan 10 procent 60-plussers, en voor werknemers die vlak vóór hun zestigste worden ontslagen; deze overgangsregelingen (publicatie na 16 december 2015) gelden voorlopig voor een jaar, met de optie tot verlenging.

Langdurig ziekte

De vergoeding bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer (artikel 9.2 CAO) zal niet naast de zogenaamde transitievergoeding verschuldigd zijn.

Vakbondscontributie

Verder is afgesproken, dat de vakbondscontributie in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling wordt ondergebracht, voor zover er nog ruimte aanwezig is.

Aanmelden

Op 16 december wordt de concepttekst van de cao en de vitaliteitsregeling, inclusief overgangsregelingen, die is vastgesteld door het GO Bakkersbedrijf, aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alsmede de aanvraag deze algemeen verbindend te verklaren. Daarna wordt de cao gepubliceerd op de website van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Loontabellen

De loontabellen en toeslagen per 1 november 2015 zijn te raadplegen op www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl.

Betrokken partijen

Bij de totstandkoming van de CAO Bakkersbedrijf zijn de volgende partijen betrokken namens de werkgevers en -nemers: NBOV, NVB, FNV Voedingsindustrie en CNV Brood en Zoetwaren.

 
Lees ook
Samen sterk in coronacrisis

Samen sterk in coronacrisis

De werkgeversorganisaties NVB en NBOV en de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen zijn trots op alle 2.000 werkgevers en 50.000 medewerkers die werkelijk alles op alles zetten om de bakkersbedrijven in deze uitzonderlijke tijd door de coronacrisis te loodsen om de 17,4 miljoen Nederlanders van brood en gebak te voorzien!

IJskoude business

IJskoude business

Hoewel ‘winter’ nog altijd beelden oproept van sneeuwpret, ruiten krabben en Elfstedentochten, wordt dat steeds meer nostalgie: veel basisschoolleerlingen hebben nog nooit natuurijs gezien. Ik vrees dan ook dat de tijd van een ijskoud Nederland ver achter ons ligt.

Verpakkingsmateriaal: moet u de bijdrage Afvalfonds Verpakkingen betalen?

Verpakkingsmateriaal: moet u de bijdrage Afvalfonds Verpakkingen betalen?

Gebruikt u per jaar meer dan 50.000 kg verpakkingsmateriaal? Dan moet u voor 1 april aangifte doen voor de bijdrage Afvalfonds Verpakkingen. Hoe hoog die bijdrage is, hangt af van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die u gebruikt. Niet al het materiaal dat u gebruikt, telt echter mee in de berekening.

Zelfstandig werkend (desem) broodbakker omgeving Noordwijk

Zelfstandig werkend (desem) broodbakker omgeving Noordwijk

Wat ga je doen?Voor deze kleine ambachtelijke bakkerij zijn we per direct op zoek naar een zelfstandig werkend broodbakker. Je zal je bezighouden met het totale...

Broodbakker te Groningen

Broodbakker te Groningen

Wat ga je doen?Voor deze bakkerij zijn wij per direct op zoek naar een zelfstandig werkende broodbakker. Het betreft een fulltime functie voor langere tijd. Ook...

Operator Productie omgeving Kerkrade

Operator Productie omgeving Kerkrade

Wat ga je doen?Als operator productie ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van de productie van het brood. Je bereidt deegsoorten, je bedient de machines...