Onderzoek naar Belgische ambachtelijke bakkers

Belgische Ambachtelijke bakkers 1_Kynetec b²

Beeld: Kynetec b²

Tijdens de coronacrisis in België werd het duidelijk dat ambachtelijke bakkers een cruciale steunpilaar zijn voor voeding en zelfs sociaal contact. Daarom startte marktonderzoeksbureau Kynetec b² een onderzoek om meer inzicht in deze groep te krijgen. Centraal stonden vragen als: Hoe zien ambachtelijke bakkers zichzelf? Hoe onderscheiden ze zich van andere bakkers? Hoe organiseren ze hun activiteiten? Welke informatiebronnen raadplegen ze? Welke noden en verwachtingen hebben ze ten aanzien van industriële fabrikanten?

Marktonderzoeksbureau Kynetec b² is gespecialiseerd in de voedingssector. Dit onderzoek is gebaseerd op 200 online interviews met voor België representatieve ambachtelijke bakkers. Daarnaast waren er verschillende diepte-interviews met Vlaamse ambachtelijke bakkers.

Belgische ambachtelijke bakkers

Het marktonderzoek toont aan dat veel ambachtelijke bakkers in België enthousiaste, gepassioneerde en inventieve ondernemers zijn die bijna alles zelf maken. 7 op 10 bakkers vernieuwen regelmatig hun productaanbod en, ondanks de uitdagingen veroorzaakt door de coronarestricties, overweegt bijna de helft om hun product- en dienstenaanbod de komende jaren verder uit te breiden.

De meerderheid investeerde de afgelopen 3 jaar om hun winkel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Naast een mooie winkel, beschikt vandaag 1 op 5 ambachtelijke bakkers ook over een online shop (bij bakkers jonger dan 50 stijgt dit tot 1 op 3). Dat is ongeveer dubbel zo hoog als bij een gemiddelde detailhandel-georiënteerde midden- en kleinbedrijf in België.

Informatiebronnen

Ook in België neemt de interesse van consumenten in ingrediënten toe. De meeste bakkers voelen zich in staat vragen hierover te beantwoorden. Artisanale bakkers raadplegen magazines, websites, beurzen, hun sociale netwerk en (in toenemende mate bij jonge bakkers) sociale media om geïnformeerd te blijven. Maar vertegenwoordigers, echter, blijven veruit de voornaamste bron van informatie.

Pieter Goossens, Senior Research Director of Kynetec b²: “Armbachtelijke bakkers verwachten van industriële fabrikanten dat ze hen in de eerste plaats inspireren rond nieuwe producten, ingrediënten en consumententrends (maar veel minder rond hygiënemaatregelen!). Als expertenbureau in de bakkerij- en voedingssector, vinden we het belangrijk om de industriële en ambachtelijke kant van bakkerij met elkaar te verbinden, wat alleen maar in ieders voordeel kan zijn, met inbegrip van de eindconsument uiteraard.”

Dossiers
Lees ook
Fins bedrijf Fazer onderzoekt cacao op basis van cellulaire landbouw

Fins bedrijf Fazer onderzoekt cacao op basis van cellulaire landbouw

De Finse zoetwarenproducent Fazer werkt aan een onderzoek naar de mogelijkheden van cellulaire landbouw voor een duurzame productie van cacao. De producent vindt het belangrijk om alternatieven voor traditionele cacaoteelt te onderzoeken vanwege duurzaamheid, klimaatverandering en het welzijn van boeren en werknemers in de cacaoproductie.

Oud brood recyclen om verspilling tegen te gaan

Oud brood recyclen om verspilling tegen te gaan

Kan oud brood hergebruikt worden? Biochemicus Johannes Feys schrijft op eoswetenschap.eu over het Bread2B project van Hogeschool Gent, waarin hij samen met zijn collega’s oplossingen zoekt voor broodoverschotten in de bakkerij.

Belgische bakkerijen roepen op tot exportverbod tarwe

Belgische bakkerijen roepen op tot exportverbod tarwe

Verschillende industriële bakkerijen in België willen een verbod op de export van Europese tarwe buiten de Europese Unie. Dat schrijft het Belgische dagblad De Tijd. De bakkers vrezen een tekort aan bloem omdat landen buiten Europa hun grondstoffen nu ook bij hun leveranciers halen.