Onderhandelingen cao bakkersbedrijf vastgelopen

brood deeg

Afgelopen week bracht FNV het nieuws naar buiten dat de gesprekken over de cao zijn vastgelopen omdat NBOV zou weigeren om jongeren beter te belonen. Dat is absoluut onjuist stelt NBOV op de website.

Mei 2019 bereikten NVB, NBOV, CNV Vakmensen én FNV een akkoord over een nieuwe cao. Deze is nog niet algemeen verbindend verklaard (AVV), omdat daarin nog werd verwezen naar 21- en 22-jarigen. Deze leeftijdsdiscriminatie is niet meer toegestaan en de cao moet op dat punt worden aangepast. De partijen zijn hier al enkele maanden over in gesprek. 

De NBOV wil, zo staat er op de website te lezen, het advies van het ministerie volgen om alleen de leeftijden te schrappen. "Een verhoging van de lonen is niet noodzakelijk, omdat alle lonen in de bakkerijsector gelijk zijn aan of hoger zijn dan het wettelijk minimumloon inclusief de jeugdlonen. Van een verlaging van het loon is zeker ook geen sprake. Integendeel: 21-jarigen stromen zelfs een jaar eerder in bij het functietredensysteem."

"Het belang van de werkgevers en werknemers in de bakkerijsector staat hoog in het vaandel", zegt NBOV. "Als de bonden akkoord gaan met dit advies, kan de AVV-procedure snel worden afgerond." 

Daarnaast vindt NBOV dat de FNV de suggestie wekt dat zij de instroom van jongeren en het imago van de branche niet belangrijk genoeg vinden, terwijl deze onderwerpen door werkgevers zelf zijn ingebracht in het overleg over een moderne flexibele cao. "De ambachtelijke werkgevers streven juist naar een cao die beter inspeelt op de wensen van werkgevers en medewerkers, waardoor ook meer mensen in de sector willen (blijven) werken. De NBOV betreurt het dat de bonden hun medewerking aan de werkgroep Imago en instroom hebben opgezegd." 

Niels Suijker, bestuurder FNV Voedingsindustrie is het niet eens met NBOV. "De kern van de wet is dat de jeugdschalen omhoog getrokken worden naar een leefbaar loon. De Industriële bakkerijwerkgevers van de NVB zijn inmiddels bereid om hieraan mee te werken, maar de ambachtelijke bakkers liggen dwars. Sterker nog, de NBOV stelt voor om het minimum cao-loon te verlágen tot het bedrag voor de 21-jarige. Want als iedereen even weinig krijgt, dan is er ook geen leeftijdsdiscriminatie meer, aldus de NBOV. Dat is onacceptabel", zegt hij.

NVB laat in een verklaring op de website het volgende weten. "De industriële bakkers (NVB) en FNV/CNV hebben overeenstemming over een oplossing van dit probleem. De ambachtelijke bakkers (NBOV) delen deze oplossing niet, waardoor zij geen akkoord hebben met de werknemersorganisaties. Daardoor kan er geen AVV worden verleend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid."

De cao Bakkersbedrijf geldt normaal gesproken voor alle 38.000 medewerkers van industriële en ambachtelijke bakkerijen. Nu deze cao niet algemeen verbindend verklaard kan worden, geldt deze alleen voor de medewerkers van bakkerijen die lid zijn van werkgeversorganisaties NVB en NBOV, en voor medewerkers van ongeorganiseerde werkgevers waarvan in de individuele arbeidsovereenkomst staat dat de cao van toepassing is.

Lees ook
Samen sterk in coronacrisis

Samen sterk in coronacrisis

De werkgeversorganisaties NVB en NBOV en de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen zijn trots op alle 2.000 werkgevers en 50.000 medewerkers die werkelijk alles op alles zetten om de bakkersbedrijven in deze uitzonderlijke tijd door de coronacrisis te loodsen om de 17,4 miljoen Nederlanders van brood en gebak te voorzien!

IJskoude business

IJskoude business

Hoewel ‘winter’ nog altijd beelden oproept van sneeuwpret, ruiten krabben en Elfstedentochten, wordt dat steeds meer nostalgie: veel basisschoolleerlingen hebben nog nooit natuurijs gezien. Ik vrees dan ook dat de tijd van een ijskoud Nederland ver achter ons ligt.

Verpakkingsmateriaal: moet u de bijdrage Afvalfonds Verpakkingen betalen?

Verpakkingsmateriaal: moet u de bijdrage Afvalfonds Verpakkingen betalen?

Gebruikt u per jaar meer dan 50.000 kg verpakkingsmateriaal? Dan moet u voor 1 april aangifte doen voor de bijdrage Afvalfonds Verpakkingen. Hoe hoog die bijdrage is, hangt af van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die u gebruikt. Niet al het materiaal dat u gebruikt, telt echter mee in de berekening.

Zelfstandig werkend (desem) broodbakker omgeving Noordwijk

Zelfstandig werkend (desem) broodbakker omgeving Noordwijk

Wat ga je doen?Voor deze kleine ambachtelijke bakkerij zijn we per direct op zoek naar een zelfstandig werkend broodbakker. Je zal je bezighouden met het totale...

Broodbakker te Groningen

Broodbakker te Groningen

Wat ga je doen?Voor deze bakkerij zijn wij per direct op zoek naar een zelfstandig werkende broodbakker. Het betreft een fulltime functie voor langere tijd. Ook...

Operator Productie omgeving Kerkrade

Operator Productie omgeving Kerkrade

Wat ga je doen?Als operator productie ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van de productie van het brood. Je bereidt deegsoorten, je bedient de machines...