NVB roept bakkers op zoutnorm te hanteren

7 december 2016

WAGENINGEN – De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) onderschrijft het gezondheidsbelang van reductie van zout in brood. Brood is de enige productcategorie waarvoor een maximumgehalte aan zout in de wetgeving is vastgelegd. Deze wettelijke norm is ontstaan op verzoek van de broodsector zelf om de onbesproken positie van brood als gezond basisvoeding ook voor de toekomst te borgen.

Reductie

De totale broodsector heeft in 2009 afspraken gemaakt om het percentage zout in brood met maar liefst 25% te verminderen. Deze reductie is stapsgewijs van 2009 tot en met 2012 doorgevoerd. Om deze afspraak te borgen is het huidige maximale zoutgehalte in brood vastgelegd in het Warenwetbesluit Meel & brood. De NVB is voorstander van overheidshandhaving van de algehele zoutverlaging door de bevoegde instanties en roept de Nederlandse bakkerijen ook actief op om deze gezamenlijk afgesproken wettelijke zoutnorm als uitgangspunt te hanteren bij de broodproductie.

Monitoring

Om te monitoren of de wettelijke norm voor het maximale zoutgehalte op drogestof in brood wordt behaald, wordt jaarlijks een grootschalige steekproef gehouden. In opdracht van de NVB wordt deze steekproef door het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) uitgevoerd.

Altijd op de hoogte blijven?