NVB en NBOV betreuren acties FNV

15 december 2017

CNV Vakmensen, NBOV en NVB bereikten op 23 oktober overeenstemming over een nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf. FNV besloot de onderhandelingen te verlaten en niet aan de cao deel te nemen. Op 8 december stelde FNV een ultimatum. De vakbond eiste een beter loonbod, toeslagen en meer zeggenschap over de eigen werktijd. De werkgeversorganisaties wezen dit ultimatum  13 december af. Daarom kondigde de FNV acties in de vorm van stakingen en werkonderbrekingen aan.

Lokaal wordt vandaag (14 december) schaal gestaakt bij een aantal (industriële) bakkerijen van Vomar, Jaffa en BorgesiusBakkersland.  Zowel de NVB als de NBOV betreuren dit, maar zien geen aanleiding om opnieuw met de FNV in gesprek te gaan.

De nieuwe cao

De cao die NBOV en NVB overeenkwamen met CNV Vakmensen kent een looptijd tot en met 31 maart 2019. Gedurende deze looptijd krijgen werknemers stapsgewijs een loonsverbetering van 3,75%. De toekenning van deze verhogingen verschilt qua tijd voor industriële en ambachtelijk bakkers. Het verzoek tot een algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao is inmiddels ingediend bij het Ministerie van SZW. Hierdoor geldt de cao voor alle medewerkers in de bakkerijsector.

NBOV-voorzitter Jos den Otter vindt dat de overeengekomen cao met het CNV een prima loonstijging biedt. "Het is ook de verantwoordelijkheid van de FNV deze cao op een juiste wijze uit te leggen aan hun achterban om onnodige onrust te voorkomen. De FNV heeft zelf besloten de onderhandelingstafel te verlaten. Het onder druk zetten van de branche in deze tijd van het jaar past niet in de onderlinge verhoudingen."

Ruud van Erp (voorzitter NVB) geeft aan dat de cao met het CNV op veel actuele ontwikkelingen inspeelt. "Het is daarom erg jammer dat het FNV deze ontwikkelingen niet ondersteunt. Zo komt in de cao ruimte voor mantelzorg en een extra, individueel scholingsbudget voor de werknemer. Om flexibeler te kunnen werken, wordt het mogelijk om te experimenteren met een tijd voor tijd regeling met instemming van de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Hierbij krijgen werknemers en werkgevers ruimte om met uren te schuiven als beide partijen dat wenselijk vinden."

De weg naar de toekomst

Zowel CNV Vakmensen, NBOV en NVB zijn blij met deze cao. Zij roepen de FNV op om deze cao alsnog te ondersteunen en zo gezamenlijk de weg naar de toekomst in te zetten. Het organiseren van acties past hier naar de mening van NVB en NBOV niet in. Het werkt verdere escalatie in de hand en vergroot de tegenstellingen.

Altijd op de hoogte blijven?