Nieuwe cao voor het bakkersbedrijf

24 oktober 2017

CNV vakmensen, NBOV en NVB bereikten op 23 oktober 2017 overeenstemming over een nieuwe cao voor het Bakkersbedrijf. De achterban van het FNV wees het eindresultaat af. NBOV, NVB en CNV Vakmensen betreuren dat zij niet tot overeenstemming hebben kunnen komen met de vier partijen.

Loonsverbetering

Deze nieuwe cao heeft een looptijd tot en met 31 maart 2019. Gedurende de looptijd van de cao krijgen werknemers een loonsverbetering van 3,75%. De toekenning van verhogingen verschilt qua tijd voor de industriële en ambachtelijk bakkers.

Ook op andere punten maakt de bedrijfstak cao een onderscheid tussen industrie en ambacht. Bijvoorbeeld, in 2018 verdwijnt de toeslag voor werken op Koningsdag in de ambachtelijke bedrijven verdwijnen.

Flexibele uren

In de cao komt ruimte voor mantelzorg en een extra, individueel budget voor de werknemer voor scholing. Om flexibeler te kunnen werken komt er de mogelijkheid om te experimenteren met een tijd voor tijd regeling met instemming van de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Zo krijgen werknemers en werkgevers ruimte om met uren te schuiven als beide partijen dat wenselijk vinden.

De drie wachtdagen bij ziekte worden vervangen door het betalen van 90 procent tijdens de eerste dagen. De extra vrije dag, die bij de introductie van wachtdagen werd ingesteld, blijft behouden voor werknemers. Tenslotte wordt de cao in een vernieuwde leesbare vorm uitgegeven aan alle werknemers.

CNV Vakmensen, NBOV en NVB zijn blij met deze cao omdat de laatste cao al in oktober 2016 was verlopen. Met deze cao heeft de bedrijfstak weer uniforme lonen en regelingen. De partijen hebben een overzicht van alle gemaakte afspraken gemaakt.

 

Altijd op de hoogte blijven?